URK
Wyszukiwarka

Dawid Guzicki


adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: 244
telefon: 12 662 41 32
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Koordynator Wydziałowy ds. wdrażania systemu USOS na kierunkach;
Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna.
— rozliczenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych,
— rejestracje na przedmioty z wyboru (elektywy),
— APD — Archiwum Prac Dyplomowych,
— jakość kształcenia, system ankietowania USOS,
— harmonogramy zajęć.

Rezerwacja sal:
Al. Mickiewicza 24-28
Rezerwacja sal dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


Techniczna obsługa sal dydaktycznych:
Budynku Jubileuszowym, Al. Mickiewicza 24-28
120, 127, 245, -003, -030, -005, 105, 434, 515, 541