Czerwiec 2024

14 czerwca 2024 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 na terenie kampusu URK przy ulicy Balickiej 104 (Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności) odbędzie się „Dzień Mleka".
 
W trakcie wydarzenia zaplanowano m.in. prelekcje, zwiedzanie strefy wystawienniczej, porady dietetyka , konkursy i zabawy dla najmłodszych, warsztaty tematyczne, a także zwiedzanie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

W „Dniu Mleka” wezmą udział także producenci: ACTINATA Podhalańska Grupa Rolników; MELBA MĘDRALA Spółka Jawna; Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni.

Celem wydarzenia jest promocja projektu w ramach zadania „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy" i upowszechnienie wiedzy na temat wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych mleka i produktów mlecznych. Zadanie finansowane jest w ramach dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Projekt badawczy  „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego" ma za zadanie zacieśnić  współpracę naukowców oraz przedsiębiorców w celu zwiększenia innowacyjności i rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w sektorze mleczarskim. Link do strony projektu.

TEMATYKA I HARMONOGRAM WARSZTATÓW PODCZAS DNIA MLEKA (obowiązują zapisy, e-mail: elzbieta.pieczko@urk.edu.pl)

Warsztaty odbywać się będą na Wydziale Technologii Żywności (ul. Balicka 122) oraz w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności (ul. Balicka104).

Oto szczegółowy program:

Oznaczanie zawartości cukru w napojach za pomocą refraktometru (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)
Poznaj, jak łatwo możesz zmierzyć ilość cukru w różnych napojach, oraz dowiedz się, ile "niewidzialnego" cukru spożywasz na co dzień.
•    Liczba uczestników: 15 osób
•    Czas trwania: 45 minut
•    Dla kogo: osoby powyżej 15 roku życia
•    Miejsce: Sala 0.77
•    Godziny: 12:00 i 13:00

Test na identyfikowanie zapachów, daltonizm wzrokowy, test szeregowania zapachu, test szeregowania barwy (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)
Przetestuj swoje zmysły w różnorodnych zadaniach związanych z zapachami i barwami.
•    Liczba uczestników: 15 osób
•    Czas trwania: 45 minut
•    Dla kogo: osoby powyżej 10 roku życia
•    Godziny: 11:00, 12:00 i 13:00

Olejki eteryczne, substancje zapachowe i ich zastosowanie (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)
Dowiedz się więcej o olejkach eterycznych i ich różnorodnym zastosowaniu.
•    Liczba uczestników: 15 osób
•    Dla kogo: szkoły podstawowe/średnie
•    Miejsce: Sala 1.74
•    Godziny: 11:00, 12:00 i 13:00

Analiza etykiet produktów spożywczych i świadome wybory żywieniowe (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)

Naucz się, jak analizować etykiety produktów spożywczych i dokonywać świadomych wyborów żywieniowych.
•    Liczba uczestników: 10 osób na jedno wejście
•    Czas trwania: 45 minut
•    Dla kogo: osoby powyżej 15 roku życia
•    Miejsce: Sala seminaryjna 1.104 w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietetyki
•    Godziny: 11:00, 12:00 i 13:00

Prezentacja makaronu z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)
Zobacz, jak można innowacyjnie podejść do produkcji makaronu.
•    Godziny: 11:00, 12:00 i 13:00

Oznaczanie ilości białka w jajku za pomocą smartfonu (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)
Poznaj nowoczesne metody oznaczania białka w jajkach przy użyciu smartfonu.
•    Liczba uczestników: 12 osób
•    Czas trwania: 45 minut
•    Dla kogo: osoby powyżej 12 roku życia (szkoły podstawowe/średnie)
•    Miejsce: Sala 1.136
•    Godziny: 11:00, 12:00 i 13:00

Prezentacja produktów liofilizowanych (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)
Dowiedz się, jak powstają produkty liofilizowane i jakie mają zalety.
•    Liczba uczestników: 12 osób
•    Czas trwania: 30 minut
•    Dla kogo: osoby powyżej 12 roku życia (szkoły podstawowe/średnie)
•    Godziny: 11:00, 12:00 i 13:00

Sery twarde i miękkie - dlaczego tak bardzo się różnią? (Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122)
Poznaj różnice między serami twardymi a miękkimi.
•    Miejsce: Sala 0.99
•    Godziny: 12:00 i 13:00

Produkcja lodów (Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, ul. Balicka 104)
Zobacz proces produkcji lodów w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.
•    Godziny: 12:00 i 14:00

TEMATYKA WYSTAW STAŁYCH PODCZAS DNIA MLEKA
MIEJSCE: przed bucynkiem CENTRUM INNOWACJI ORAZ BADAŃ PROZDROWOTNEJ I BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI (ul. Balicka 104)

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
•    Miroby w mleku i produktach mlecznych
o    Zanurz się w świat mikroorganizmów obecnych w mleku i dowiedz się, jak wpływają na jego jakość.

Wydział Leśny
•    Od mleczy do mleczka, czyli zdrowie z lasu i łąki
o    Poznaj dobroczynne właściwości roślin mlecznych i ich wpływ na zdrowie.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
•    Tajemnice mleka
o    Poznaj sekrety produkcji mleka i jego znaczenie dla zdrowia.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
•    Zwierzęta mleczne widziane okiem inżyniera
o    Zrozum techniczne aspekty hodowli zwierząt mlecznych.

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
•    Świat roślin w mleku

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
•    Aparaty udojowe - poczuj pulsację
o    Dowiedz się, jak działają nowoczesne urządzenia udojowe i poczuj ich pulsację.
•    Zastosowanie elektronicznego nosa do oceny i kontroli jakości mleka i produktów mlecznych
o    Odkryj, jak technologia wspiera kontrolę jakości mleka dzięki elektronicznemu nosowi.

Wydział Technologii Żywności
•    Mleczna przygoda
•    Porady dietetyka
o    Odkryj fascynujący świat mleka i jego przetworów oraz zdobądź praktyczne porady dietetyczne.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
•    Przez zdrowie zwierząt do zdrowia człowieka
 

TEMATYKA I HARMONOGRAM PRELEKCJI W SALI SEMINARYJNEJ CENTRUM INNOWACJI ORAZ BADAŃ PROZDROWOTNEJ I BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI (UL. BALICKA 104)

•    10:00 - Wszystko o lodach
o    Poznaj tajniki produkcji lodów, ich rodzaje i smaki.
Wydział Technologii Żywności


•    10:30 - Wartość odżywcza mleka - fakty i mity
o    Dowiedz się, jakie są prawdziwe wartości odżywcze mleka i obal popularne mity.
Wydział Technologii Żywności


•    11:00 - „Z Kostkiem po wapń”, czyli produkty mleczne w diecie dla zdrowych kości
o    Odkryj, jak produkty mleczne wpływają na zdrowie naszych kości.
Wydział Technologii Żywności


•    11:30 - Optymalny mikroklimat obory to szczęśliwa krowa
o    Zrozum, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych dla krów w oborze.
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji


•    12:00 - Tajemnice mleka
o    Poznaj sekrety produkcji mleka i jego różnorodne zastosowania.
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


•    12:30 - Czy robot wydoi krowę?
o    Zobacz, jak nowoczesna technologia wspomaga hodowlę i produkcję mleka.
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki


•    13:00 - Pszczoły wracają do lasu
o    Dowiedz się, jak pszczoły i ich produkty wpływają na nasze zdrowie i środowisko.
Wydział Leśny


•    13:30 - EKO mleko
o    Odkryj, co kryje się za ekologicznym mlekiem i jakie ma korzyści dla zdrowia i środowiska.
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Każda prelekcja to okazja do zgłębienia wiedzy na temat mleka i jego roli w naszej diecie i zdrowiu.


 

UWAGA: WYDARZENIE BĘDZIE DOKUMENTOWANE POPRZEZ FOTORELACJĘ/ WIDEORELACJĘ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Uczelni, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.    Udział w imprezie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Uczelnia będzie przetwarzać jedynie wizerunek widoczny na zdjęciach grupowych z wydarzenia, bez żadnych dodatkowych danych.
5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych/sprawozdawczych lub wycofania zgody.
7.    Posiada Pani/Pan prawo do:
1)    Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)    Otrzymania kopii danych osobowych,
3)    Sprostowania danych osobowych,
4)    Usunięcia danych osobowych,
5)    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6)    Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Data wydarzenia: 14 Czerwca 2024
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie