Marzec 2023

 

Plakat - Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

Powitaj wiosnę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie!

W pierwszy dzień wiosny, tj. 21 marca w godzinach od 9:00 do 15:00, Uniwersytet Rolniczy zaprasza na Dzień Otwarty. W tym roku wydarzenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

W PROGRAMIE:

▶️ zwiedzania wydziałów

▶️ udział w warsztatach

▶️ rozmowa z pracownikami i studentami

▶️ przekaz online z Centrum Konferencyjnego URK

Na warsztaty będą obowiązywały zapisy. Zapraszamy zarówno indywidualne osoby jak i grupy zorganizowane.

 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu:
Biuro Promocji i Rekrutacji

12 662 43 96
12 662 48 61
12 662 48 62
promocja@urk.edu.pl

ZAPRASZAMY!

 

UWAGA: WYDARZENIE BĘDZIE DOKUMENTOWANE POPRZEZ FOTORELACJĘ/ WIDEORELACJĘ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Uczelni, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.    Udział w imprezie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Uczelnia będzie przetwarzać jedynie wizerunek widoczny na zdjęciach grupowych z wydarzenia, bez żadnych dodatkowych danych.
5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych/sprawozdawczych lub wycofania zgody.
7.    Posiada Pani/Pan prawo do:
1)    Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)    Otrzymania kopii danych osobowych,
3)    Sprostowania danych osobowych,
4)    Usunięcia danych osobowych,
5)    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6)    Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Data wydarzenia: 21 Marca 2023
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie