Czerwiec 2020
Udostępnij:

Projekty aplikacyjne – ogłoszenie konkursu nr 1/4.1.4/2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w kolejnym konkursie pn. „Projekty aplikacyjne” (Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. 

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim.

Na konkurs przeznaczono 100 mln PLN.

Nabór wniosków trwa od 1 do 31 lipca 2020 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie