Wrzesień 2020
Udostępnij:

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0


Uniwersytet Rolniczy otrzymał pozytywną decyzję ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznania dofinansowania projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Projekt ten będzie realizowany w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od tegorocznej jesieni, i zakończy się w grudniu 2022 roku.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu zastosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej, polegających m.in. na:

1) inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym,
2) przygotowaniu projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
3) zarządzaniu portfelem technologii,
4) prowadzeniu prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,
5) wskazaniu Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy.

Zaczynamy więc kolejne działania, zmierzające do komercjalizacji wyników badań naukowych!

Więcej informacji: Inkubator Innowacyjności 4.0

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK