Wrzesień 2020
Udostępnij:

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UR


W dniu dzisiejszym, tj. 17-09-2020 odbywa się ostatni etap rekrutacji kandydatów na doktorantów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w roku akademickim 2020/2021. Rekrutujemy kandydatów z 8 dyscyplin ewaluowanych w naszej Uczelni (nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, ekonomia i finanse). W ostatnim etapie Zespoły Kwalifikacyjne powołane przez ww. dyscypliny wysłuchują prezentacji kandydatów, które związane są z tematami badawczymi zgłoszonymi do konkursu.

Dla kandydatów z Polski przewidziano 12 miejsc, w tym w naukach leśnych 2, technologii żywności i żywienia 4, zootechnice i rybactwie 2, inżynierii środowiska, górnictwie i energetyce 1, inżynierii mechanicznej 1, rolnictwie i ogrodnictwie 1 oraz ekonomii i finansach 1.

Dodatkowo, przewidziane jest 1 miejsce dla kandydata do kształcenia w programie Eurohort w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Do konkursu zgłosiło się 24 kandydatów z Polski.

Nowościami tegorocznej rekrutacji są:
- nabór kandydatów cudzoziemców, którzy będą stypendystami naszej Uczelni (przewidziano dla nich 8 miejsc); do konkursu zgłosili się kandydaci z Angoli, Etiopii, Indii, Nigerii i Sri Lanki
- nabór kandydata beneficjenta projektu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (technologia żywności i żywienia)
- nabór kandydata do kształcenia w programie Eurohort  
- nabór kandydata (poza limitem miejsc) w ramach projektu finansowanego przez NCN (nauki leśne)

Wszystkim kandydatom życzymy udanych prezentacji i sukcesu w rekrutacji.
Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK