Kwiecień 2019
Udostępnij:

UROCZYSTE OTWARCIE NOWO WYREMONTOWANEGO ZESPOŁU FOLWARCZNEGO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO


W czwartek, 18 kwietnia,  odbyło  się uroczyste otwarcie poddanego remontowi konserwatorskiemu zespołu folwarcznego Uniwersytetu Rolniczego, znajdującego się przy ul. Balickiej 253B.  Prace związane były z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynków gospodarczych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Sebastian Skuza, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka oraz  Dyrektor firmy Budimex SA – Marcin Mazur.

W swoim przemówieniu JM Rektor, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady wyraził wielkie zadowolenie z efektu prac i podziękował Kanclerzowi, jego pracownikom, a także miejskiemu konserwatorowi zabytków, architektom i wykonawcom za sprawne ich wykonanie. Uznanie dla inwestycji oraz rozwoju Uczelni w swoich wypowiedziach podkreślali również przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich.

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji – prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński wyraził zadowolenie z realizacji remontu budynku, w którym studenci Architektury Krajobrazu będą mogli odbywać zajęcia, a w wyrazie wdzięczności wręczył okolicznościowe adresy na ręce JM Rektora – prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady, kanclerza UR – mgr. Tomasza Szansera oraz zastępcy kanclerza ds. inwestycji i remontów – Artura Szymachy.

W uroczystości otwarcia budynku udział wzięli także przedstawiciele władz dziekańskich, pracownicy naukowi, kierownicy i pracownicy  pionu administracji.

Zespół budynków powstał w 1885 roku i służył głównie do przechowywania zbóż, suszonek, a także utrzymaniu zwierząt gospodarskich. Remont objął trzy budynki: spichlerz, budynek inwentarski oraz budynek magazynowy. Przed remontem powierzchnia budynków wynosiła 717,89 m2, natomiast obecnie wynosi 1027,23 m2 (w tym: powierzchnia dydaktyczna – 849,89 m2 i sala konsumpcyjna  wraz z zapleczem – 177,34 m2).

Kilka słów o inwestycji

Zabudowania gospodarcze o powierzchni 717,89 m2, wchodzące w skład dawnego założenia dworskiego powstałego w 1885 roku dzięki staraniom Czesławy i Adolfa Schoenów, przekształcone zostały w nowoczesny kompleks dydaktyczny. Przebudowany obiekt składał się z trzech połączonych ze sobą budynków: dwupiętrowego spichlerza oraz parterowego budynku inwentarskiego i budynku magazynowego. Od momentu przejęcia nieruchomości przez Uczelnię obiekt ten wykorzystywany był w głównej mierze jako pomieszczenia gospodarcze, a w części budynku magazynowego funkcjonowało laboratorium prowadzone przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

Aktualnie w obiekcie o powierzchni 1 027,23 m2 znajdą się m.in. sale wykładowe i ćwiczeniowe, pokoje pracy cichej oraz sala konsumpcyjna wraz z zapleczem. Budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja została przeprowadzona z dużą dbałością o zachowanie elementów historycznych, dzięki czemu możemy teraz podziwiać zabytkowe wątki kamienne i ceglane.

Łączna wartość robót wyniosła 5 475 898 zł (bez robót dodatkowych w wysokości 173 755 zł). Prace termomodernizacyjne były współfinansowane ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet I Zmniejszanie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w ramach projektu: „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

Projekt zakładał również termomodernizację Dworku Janczewskiego. Łączna wartość dofinansowania wynosi 2 220 195 zł, w tym dofinansowanie do prac związanych z modernizacją Spichlerza – blisko milion złotych. Przeprowadzone prace  przyczynią się do zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach publicznych oraz spadku emisji gazów cieplarnianych.

 

ZDJĘCIA INWESTYCJI

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK