Katedra Ogrodnictwa

Katedra  Ogrodnictwa

 

Katedra Ogrodnictwa w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 września w 2019 roku. Powstała w wyniku połączenia Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich oraz Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa. Jest jednostką badawczo-dydaktyczną o działalności ukierunkowanej na realizację badań dotyczących roślin warzywnych, zielarskich, sadowniczych i grzybów uprawnych. W skład kadry badawczo-dydaktycznej wchodzą pracownicy specjalizujący się w technologiach produkcji roślin warzywnych, zielarskich i sadowniczych metodami konwencjonalnymi i ekologicznymi, hodowcy nowych odmian, naukowcy wykorzystujący techniki in vitro do rozmnażania roślin. Pracownicy Katedry uczestniczą w procesie kształcenia studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz są promotorami licznych prac inżynierskich i magisterskich. Działalność dydaktyczna Katedry przejawia się także w realizowaniu zajęć dla doktorantów, słuchaczy Uniwersytetu dla Młodzieży oraz Uniwersytetu III Wieku.

Prace badawcze, a także związane z tym prace doktorskie, magisterskie i częściowo inżynierskie są realizowane w nowoczesnym kompleksie szklarniowym, usytuowanym przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa, w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach, która stanowi zaplecze badawcze do prowadzenia doświadczeń z zakresu warzywnictwa (polowego i pod osłonami) oraz zielarstwa (trzy nowoczesne tunele foliowe; certyfikowane pole przeznaczone do prowadzenia upraw ekologicznych) oraz w sadzie, szkółce drzew sadowniczych i winnicy zlokalizowanych w Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej. Katedra posiada bogatą kolekcję roślin zielarskich i sadowniczych (w tym ok. 300 unikatowych odmian jabłoni stanowiących bank genów).

Wielu pracowników Katedry należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz aktywnie uczestniczy w pracach Redakcji czasopisma PTNO Folia Horticulturae wydawanym w języku angielskim, mającym zasięg międzynarodowy i znajdującym się na liście Journal Citation Reports.

 

DYDAKTYKA

 

Szeroki zakres tematyczny prowadzonych badań naukowych znajduje odzwierciedlenie w bogatej ofercie dydaktycznej kierowanej do  studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz innych wydziałów Uczelni. Pracownicy Katedry koordynują przedmioty i prowadzą zajęcia na następujących kierunkach I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa:

·        ·         ogrodnictwo,

·         technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

·         sztuka ogrodowa

 

Pracownicy Katedry prowadzą także wybrane zajęcia na innych kierunkach i studiach podyplomowych prowadzonych w Uczelni oraz realizują zajęcia w języku angielskim w ramach programu Erasmus. Ponadto nauczyciele i doktoranci przygotowują i realizują warsztaty tematyczne dla młodzieży szkolnej oraz aktywnie działają na rzecz upowszechniania wiedzy w trakcie wydarzeń m.in. takich jak: Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców oraz Zasmakuj z UR - Małopolskie Targi Żywności.

 

Główne zakresy tematyczne prowadzonych przedmiotów:

Warzywnictwo

Sadownictwo

Szkółkarstwo sadownicze

Rośliny zielarskie

Grzyby uprawne

Winogrodnictwo

Enologia

Przechowalnictwo roślin ogrodniczych

Herbologia

Ekologiczna uprawa roślin ogrodniczych i zielarskich

Warzywa dekoracyjne

Ekonomika z marketingiem

Podstawy biznesu w ogrodnictwie

  Zarządzanie w ogrodnictwie

  Doradztwo ogrodnicze i wycena upraw ogrodniczych

Polimery w ogrodnictwie

Standardy jakości surowców i leków roślinnych

Techniki oceny jakości surowców roślinnych

Metody badania tożsamości surowców zielarskich

Przetwórstwo warzyw, owoców i ziół

Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców i warzyw

Żywność funkcjonalna i suplementy diety

Rośliny w kosmetyce

Kultury tkankowe roślin leczniczych  i pro-zdrowotnych

Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych

Sadownicze i warzywnicze rośliny egzotyczne

Rośliny i środowisko  

w kulturze i sztuce

Rośliny w sztukach kulinarnych świata

Historia ziołolecznictwa

Rośliny ogrodnicze  zielarskie w agroturystyce

Podstawy analizy statystycznej

Technologia informacyjna

Przetwarzanie i wizualizacja danych doświadczalnych

Analiza danych z wykorzystaniem technik informatycznych

Logistyka w ogrodnictwie

Zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej

 

 

 

KIERUNKI BADAŃ

Prace badawcze wykonywane w Katedrze Ogrodnictwa są prowadzone na bardzo szeroką skalę. Obejmują następujące zagadnienia:

·         introdukcja w Polsce nowych gatunków i odmian roślin warzywnych, sadowniczych zielarskich,
·         bioróżnorodność roślin ogrodniczych i grzybów współcześnie i w kontekście historycznym,
·         opracowanie metod przyspieszenia plonowania oraz optymalizacji wielkości plonu i wartości odżywczej warzyw,
·         ocena możliwości zastosowania tworzyw polimerowych, w tym materiałów ulegających degradacji (badania pionierskie) w formie osłon dla roślin i gleby oraz doniczek,
·         doskonalenie metod uprawy i przechowywania roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich,
·         modyfikacja i unowocześnianie technologii uprawy warzyw pod osłonami, poprzez sterowanie rozwojem tych roślin,
·         sterowanie jakością rozsady jako czynnikiem determinującym wzrost, rozwój i plonowanie roślin,
·         zastosowania nanocząsteczek i biostymulatorów w uprawach warzywnych i zielarskich,
·         opracowanie sposobów podwyższenia jakości plonu, w tym zawartości substancji prozdrowotnych, roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich,
·         reakcja roślin  na abiotyczne czynniki stresowe (pamięć stresu i tolerancja krzyżowa),
·         relacje między organizmami a środowiskiem w ekosystemach ogrodniczych,
·         fitoremediacja,
·         doskonalenie metod mikrorozmnażania licznych gatunków drzew i krzewów owocowych prace nad regulowaniem intensywności owocowania jabłoni i czereśni z wykorzystaniem regulatorów wzrostu,
·         zastosowanie słabo rosnących podkładek do intensywnych sadów jabłoniowych,
·         wykorzystywanie regulatorów wzrostu i szczepionek mikorytycznych w produkcji szkółkarskiej,
·         pozakorzeniowe skarlanie drzew,
·         biologia kwitnienia i zapylania roślin warzywnych i sadowniczych oraz dobór zapylaczy do sadów,
·         przechowalnictwo owoców
·         modyfikacja agrotechniki sadowniczej ze szczególnym uwzględnieniem uprawy winorośli,
·         uprawa i wykorzystanie mało znanych gatunków owocowych (jagoda kamczacka, rokitnik, goja, pigwowiec, cytryniec, dereń).

 

Pracownicy Katedry Ogrodnictwa prowadzą badania we współpracy z naukowymi ośrodkami krajowymi m.in.:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Politechnika Łódzka

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

 

oraz zagranicznymi m. in.:

Bułgaria - Agricultural University, Plovdiv

Czechy – Mendel University in Brno

Słowacja - University of Agriculture in Nitra, Nitra

Tajlandia - King Mongut's University of Technology Thonburi

Działania na polu naukowym są uzupełniane szeroką działalnością popularyzatorską, polegającą na publikowaniu wyników badań i propagowaniu wiedzy ogrodniczej w czasopismach branżowych oraz organizowaniu lub uczestniczeniu w licznych szkoleniach dla producentów, działkowców oraz ludzi pragnących poszerzyć swoją wiedzę ogrodniczą.

 

adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

dr hab. inż. Maciej Gąstoł prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 205
telefon: 12 662 52 30

prof. dr hab. inż. Marek Grabowski


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 202
telefon: 12 662 52 65

prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 302
telefon: 12 662 52 14

prof. dr hab. inż. Edward Kunicki


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 308
telefon: 12 662 52 20, 54 53

prof. dr hab. inż. Piotr Siwek


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 305
telefon: 12 662 52 17

dr hab. inż. Monika Bieniasz prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 203
telefon: 12 662 52 29

dr hab. inż. Ewa Capecka prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 307
telefon: 12 662 52 19
fax: 12 411 13 00

dr hab. Agnieszka Sękara prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 304
telefon: 12 662 52 16

dr hab. inż. Jan Błaszczyk


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 207
telefon: 12 662 52 27
fax: 12 662 52 26

dr hab. inż. Elżbieta Jędrszczyk


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 303
telefon: 12 662 52 15
fax: 12 411 13 00

dr inż. Barbara Domagała


adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 312
telefon: 12 662 52 22

dr inż. Joanna Gil


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 318
telefon: 12 662 53 03
fax: 12 411 13 00

mgr inż. Piotr Ziębadr inż. Przemysław Banach


adres: Garlica Mur., ul. Marmurowa 5, 32-087 Zielonki
pokój nr: 5
telefon: 12 285 01 06

mgr inż. Elżbieta Kaczmarczyk


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 201
telefon: 12 662 52 26
fax: 12 662 52 26

mgr inż. Paweł Pyzik


telefon: 695266071

mgr inż. Bernadeta Rzeźnicka


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 201
telefon: 12 662 52 26, 50 69
fax: 12 662 52 26

mgr inż. Magdalena Zemczak


adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 318
telefon: 12 662 53 03

Maciej Fidurski


adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 318
telefon: 12 662

 

PUBLIKACJE
Link do repozytorium publikacji:  https://repo.ur.krakow.pl/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR