Katedra Ogrodnictwa

Katedra Ogrodnictwa w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 września w 2019 roku. Powstała w wyniku połączenia Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich oraz Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa. Jest jednostką badawczo-dydaktyczną o działalności ukierunkowanej na realizację badań dotyczących roślin warzywnych, zielarskich, sadowniczych i grzybów uprawnych oraz kształcenia w tym zakresie. W składzie osobowym Katedry są pracownicy specjalizujący się w technologiach produkcji roślin warzywnych, zielarskich i sadowniczych metodami konwencjonalnymi i ekologicznymi oraz ocenie wartości biologicznej roślin i grzybów, hodowcy nowych odmian, naukowcy wykorzystujący techniki in vitro do rozmnażania roślin. Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w procesie kształcenia studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz są promotorami licznych prac inżynierskich i magisterskich. Działalność dydaktyczna Katedry przejawia się także w realizowaniu zajęć dla doktorantów, studentów innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, słuchaczy Uniwersytetu dla Młodzieży oraz Uniwersytetu III Wieku.

Prace badawcze, a także związane z tym prace doktorskie, magisterskie i częściowo inżynierskie są realizowane w nowoczesnym kompleksie szklarniowym, usytuowanym przy Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa, w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach, która stanowi zaplecze badawcze do prowadzenia doświadczeń z zakresu warzywnictwa polowego i pod osłonami oraz zielarstwa (znajdują się tam cztery nowoczesne tunele foliowe, a także certyfikowane pole przeznaczone do prowadzenia upraw ekologicznych) oraz w sadzie, szkółce drzew sadowniczych i winnicy zlokalizowanych w Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej. Katedra posiada bogatą kolekcję roślin zielarskich i sadowniczych (w tym około 300 unikatowych odmian jabłoni stanowiących bank genów).

Część pracowników Katedry należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz aktywnie uczestniczy w pracach Redakcji czasopisma PTNO Folia Horticulturae wydawanym w języku angielskim, na platformie Sciendo, mającym zasięg międzynarodowy i znajdującym się na liście Journal Citation Reports.

DYDAKTYKA 

Szeroki zakres tematyczny prowadzonych badań naukowych znajduje odzwierciedlenie w bogatej ofercie dydaktycznej kierowanej do studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz innych wydziałów Uczelni. Pracownicy Katedry koordynują przedmioty i prowadzą zajęcia na następujących kierunkach I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa:

  • ogrodnictwo,
  • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,
  • sztuka ogrodowa,
  • winogrodnictwo i enologia


Pracownicy Katedry prowadzą także wybrane zajęcia na innych kierunkach i studiach podyplomowych prowadzonych w Uczelni oraz realizują zajęcia w języku angielskim w ramach programu Erasmus. Ponadto nauczyciele i doktoranci przygotowują i realizują warsztaty tematyczne dla młodzieży szkolnej oraz aktywnie działają na rzecz upowszechniania wiedzy w trakcie wydarzeń m.in. takich jak: Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców oraz Zasmakuj z UR - Małopolskie Targi Żywności.

Pracownicy Katedry prowadzą wiele kursów, między innymi: warzywnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo, rośliny zielarskie, grzyby uprawne, winogrodnictwo, enologia, przechowalnictwo ogrodnicze, herbologia, ekologiczna produkcja warzyw i ziół, warzywa dekoracyjne, biologia kwitnienia, naturalne zasoby roślin leczniczych, ogrodnictwo miejskie, ocena jakości surowców i preparatów roślinnych, ogrody owocowe, permakultura, podstawy statystyki, podstawy racjonalnego żywienia, podstawy zielarstwa, produkty ogrodnicze w dietetyce, produkty roślinne w kosmetyce, produkty roślinne w profilaktyce chorób dietozależnych, rośliny i środowisko w kulturze i sztuce, rośliny trujące, rośliny w kosmetyce, surowce lecznicze i prozdrowotne, sztuka pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, technologia informacyjna, technologie uprawy roślin leczniczych i prozdrowotnych, warzywa egzotyczne, warzywa i zioła w ogrodach, utrwalanie, uszlachetnianie i logistyka surowców leczniczych, żywność funkcjonalna i suplementy diety, zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej i inne.
Szczegółowy wykaz kursów można znaleźć tutaj.

KIERUNKI BADAŃ

 

 Prace badawcze wykonywane w Katedrze Ogrodnictwa są prowadzone na bardzo szeroką skalę. Obejmują wiele zagadnień, między innymi:
•    ocenę bioróżnorodności roślin ogrodniczych i grzybów współcześnie i w kontekście historycznym,
•    opracowanie metod przyspieszenia plonowania oraz optymalizacji wielkości plonu roślin ogrodniczych,
•    introdukcję nowych gatunków i odmian roślin warzywnych, sadowniczych zielarskich,
•    opracowanie sposobów podwyższenia jakości plonu oraz wartości biologicznej roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich,
•    sterowanie jakością rozsady jako czynnikiem determinującym wzrost, rozwój i plonowanie roślin,
•    reakcję roślin  na abiotyczne czynniki stresowe (pamięć stresu i tolerancja krzyżowa),
•    zastosowania nanocząsteczek i biostymulatorów w uprawach roślin ogrodniczych z określeniem zmian fizjologicznych i biochemicznych u tych roślin,
•    ocenę możliwości zastosowania tworzyw polimerowych, w tym materiałów ulegających degradacji w formie osłon dla roślin i gleby oraz doniczek,
•    doskonalenie metod uprawy i przechowywania roślin warzywnych, sadowniczych i zielarskich,
•    modyfikację i unowocześnianie technologii uprawy warzyw pod osłonami,
•    relacje między organizmami a środowiskiem w ekosystemach ogrodniczych,
•    fitoremediację,
•    doskonalenie metod mikrorozmnażania drzew i krzewów owocowych,
•    ocenę efektów zastosowania słabo rosnących podkładek do intensywnych sadów jabłoniowych,
•    wykorzystywanie regulatorów wzrostu i szczepionek mikorytycznych w produkcji szkółkarskiej, sadowniczej i warzywniczej,
•    ocenę metod pozakorzeniowego skarlania drzew,
•    problematykę związaną z biologią kwitnienia i zapylania roślin warzywnych i sadowniczych oraz doborem zapylaczy do sadów,
•    aspekty naukowe z zakresu z przechowalnictwa warzyw i owoców,
 
Działania na polu naukowym są uzupełniane szeroką działalnością popularyzatorską, polegającą na publikowaniu wyników badań i propagowaniu wiedzy ogrodniczej w czasopismach branżowych oraz organizowaniu lub uczestniczeniu w licznych szkoleniach dla producentów, działkowców oraz ludzi pragnących poszerzyć swoją wiedzę ogrodniczą.

adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 205
telefon: 12 662 52 30
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 302
telefon: 12 662 52 14
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Edward Kunicki


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 308
telefon: 12 662 52 20, 54 53
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Piotr Siwek


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 305
telefon: 12 662 52 17
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Monika Bieniasz, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 203
telefon: 12 662 52 29
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Ewa Capecka, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 307
telefon: 12 662 52 19
fax: 12 411 13 00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Agnieszka Sękara, prof. URK


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 304
telefon: 12 662 52 16
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Jan Błaszczyk


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 207
telefon: 12 662 52 27
fax: 12 662 52 26
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Elżbieta Jędrszczyk


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 303
telefon: 12 662 52 15
fax: 12 411 13 00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Barbara Domagała


adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 312
telefon: 12 662 52 22
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Joanna Gil


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 318
telefon: 12 662 52 18
fax: 12 411 13 00
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Krystian Marzec


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 204
telefon: 12 662 52 32
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Przemysław Banach


adres: Garlica Mur., ul. Marmurowa 5, 32-087 Zielonki
pokój nr: 5
telefon: 12 285 01 06
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Klaudia Buch


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 204
telefon: 12 662 52 32
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Ewa Godos


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 310
telefon: 12 662 52 65
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Grzegorz Opioła


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 204
telefon: 12 662 52 32
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Paweł Pyzik


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 306
telefon: 695266071
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Bernadeta Rzeźnicka


adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 201
telefon: 12 662 52 26, 50 69
fax: 12 662 52 26
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Robert Urban


adres: Prusy 1, 32-010 Kocmyrzów
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Magdalena Zemczak


adres: al. 29 listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: 202
telefon: 12 662 52 65
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

 

PUBLIKACJE
Link do repozytorium publikacji:  https://repo.ur.krakow.pl/

 

tel.: 12 662 52 65
e-mail: ko@urk.edu.pl

 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK