Koło Naukowe Technologów Żywności

O NAS

Koło Naukowe Technologów Żywności rozpoczęło swoją działalność w roku 1993  z inicjatywy prof. dr hab. Tadeusza Gregi, który założył Sekcję Technologii Mleczarskiej i został pierwszym opiekunem naukowym Koła Naukowego Technologów Żywności. W roku 2001 powstały Sekcje Analizy Żywności oraz Technologii Węglowodanów, a następnie kolejne sekcje (lista działających sekcji poniżej). Obecnie Koło Naukowe Technologów Żywności liczy 20 sekcji. 

 

Opiekunowie Koła Naukowego Technologów Żywności

 • 1993 - 2008 prof. dr hab. inż. Tadeusz Grega
 • 2008 - 2015 prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
 • 2015 – 2022 dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof URK
 • 2022 – obecnie dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK

 

SEKCJE KOŁA  NAUKOWEGO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI UR Kraków

 • Sekcja Analizy i Oceny Jakości Żywności
  • Opiekun: dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK
 • Sekcja Technologii Węglowodanów
  • Opiekun: dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, prof. URK
 • Sekcja Przetwórstwa Zbóż
  • Opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK
 • Sekcja Przetwórstwa Mleka
  • Opiekun: dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK
 • Sekcja Przetwórstwa Mięsa
  • Opiekun: dr hab. Ewelina Węsierska 
 •  Sekcja Inżynierii Żywności
  • Opiekun: dr inż. Urszula Goik
 •  Sekcja Badań Strukturalnych Żywności
  • Opiekunowie:
   • dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK;
   • dr inż. Marta Liszka-Skoczylas
 •  Sekcja Monitoringu i Atestacji Żywności
  • Opiekun: dr hab. Kinga Topolska, prof. URK
 •  Sekcja Technologii Fermentacji "Promil"
  • Opiekun: dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK
 •  Sekcja Chemii Biopolimerów
  • Opiekun: dr Oskar Michalski
 •  Sekcja Bioprocesów i Biopreparatów
  • Opiekun: dr hab. Maja Grabacka, prof. URK
 •  Sekcja Żywności Prozdrowotnej
  • Opiekun: dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. URK
 • Sekcja Mikrobiologii Żywności
  • Opiekun: dr Małgorzata Makarewicz
 • Sekcja Przetwórstwa Owoców i Warzyw
  • Opiekun: dr hab. inż. Jacek Słupski, prof. URK
 •  Sekcja Żywienia Człowieka i Dietetyki
  • Opiekunowie:
   • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć,
   • dr inż. Katarzyna Drzewowska
 • Sekcja Woda w Żywności
  • Opiekun: dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK
 • Sekcja Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
  • Opiekun: dr inż. Grzegorz Fiutak
 •  Sekcja Nanomateriałów
  • Opiekunowie:
   • dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK;
   • dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK
 • Sekcja "ChocoLAB"
  • Opiekun: dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK
 • Sekcja Winiarska "BURgund"
  • Opiekun: dr inż. Monika Cioch

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów działających w kołach naukowych do uczestnictwa w Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Tegoroczna Sesja odbędzie się w maju, prawdopodobnie w formule on-line i będzie prowadzona w kilku sekcjach tematycznych.

Studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne, a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

Uprzejmie proszę studentów o przesłanie streszczeń referatów do swoich opiekunów do dnia 18 marca 2022r. 

 

Celem Sesji jest przede wszystkim wymiana informacji i doświadczeń między studentami i zespołami badawczymi, wzajemne uczenie się i doskonalenie warsztatu naukowego, nawiązywanie nowych kontaktów, umożliwienie i zachęta do realizacji wspólnych badań, także tych o charakterze interdyscyplinarnym, ale przede wszystkim do ciągłego kontaktu z nauką.  

Program Sesji Kół Naukowych 2022

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK