Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Zarys studiów   

Rodzaj studiów: inżynierskie - I stopnia
Liczba semestrów: 7
Profil: praktyczne
Stacjonarne: 2400 godzin
Niestacjonarne: 1440 godzin

Program kształcenia

Download PDF

Kontakt  

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122 
30-149 Kraków
tel.: 12 662 47 48 (49)
fax: 12 662 47 50
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl


 

Specjalności

 • Technologia żywności (stacjonarne)
 • Żywienie człowieka (stacjonarne)
 • Biotechnologia żywności (stacjonarne)
 • Technologia żywności (niestacjonarne)
 • Winiarstwo (niestacjonarne)

Profil absolwenta

 • absolwent ma wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz nauk technicznych i ekonomicznych
 • jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa
 • jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego)
 • wie, jak zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację
 • zna zasady marketingu, prawo żywnościowe oraz zasady prawidłowego żywienia człowieka
 • wie jak posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia
 • zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR