XXIII Międzynarodowa konferencja naukowa

 

PROBLEMY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

 

16-18 Maj 2018

Hotel Witek & Centrum Hotelowo Konferencyjne,

ul. Handlowców 14, 32-089 Modlniczka k. Krakowa

 


PROGRAM Konferencji - Pobierz


ENVIRO jest konferencją cykliczną, organizowaną przemiennie przez Katedry uczelni rolniczych – Nitry i Krakowa.

Celem konferencji jest stworzenie forum dla partnerów krajowych i zagranicznych do prezentacji najnowszych prac i wymiany osiągnięć naukowych dotyczących aktualnych problemów ochrony i kształtowania środowiska.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • przyrodniczo-techniczne i gospodarcze uwarunkowania kształtowania i ochrony zasobów wodnych
 • uwarunkowania meteorologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne kształtowania zasobów wodnych
 • rola małej retencji w gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich
 • wpływ zagospodarowania zlewni na jakość zasobów wodnych
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
 • oddziaływanie budowli hydrotechnicznych na stabilność koryt cieków oraz na ilość i jakość wód
 • funkcjonowanie oczyszczalni w przeciwdziałaniu degradacji zasobów wodnych
 • kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich
 • specyfika szacowania nieruchomości w sąsiedztwie zbiorników wodnych
 • współczesne technologie pozyskiwania danych przestrzennych na potrzeby kształtowania i ochrony środowiska
 • techniki geodezyjne, satelitarne i klasyczne w monitorowaniu budowli hydrotechnicznych
 • geomatyka, zarządzanie obszarami wiejskimi i krajobrazem
 • planowanie i zagospodarowanie obszarów wiejskich

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kontakt
dr hab. inż. Agnieszka Policht-Latawiec
dr inż. Wioletta Żarnowiec, PhD
+48 12 662 41 48
+48 12 662 40 01
enviro[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie..
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR