Listopad 2022
Udostępnij:

POSIEDZENIE PREZYDENCKIEJ RADY DS. ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI URK


25 listopada odbyło się kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, którego tematem było Bezpieczeństwo żywności i jej jakość. Podjęto także analizę kwestii dotyczącej wizerunku polskiej żywności kreowanej w mediach i jego wpływu na wielkość i kierunki polskiego eksportu.

W obradach stacjonarnie uczestniczyli m.in.: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – dorada Prezydenta RP, Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Saczka – główny inspektor sanitarny, dr Michał Rzytki – z Polskiego Centrum Akredytacji oraz dr Szymon Sikorski – pełnomocnik i asystent Rektora URK. Zaś za pośrednictwem internetu obecni byli m.in.: Piotr Ćwik – zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego.

Otwarcie posiedzenia Rady: fot. Marek Borawski (KPRP)

W wystąpieniach zgodnie podkreślano, że polska żywność jest bezpieczna, a systemy kontroli jej jakości stoją na bardzo wysokim poziomie. Wskazano także na skomplikowaną sytuację na rynku eksportowym, która po agresji Rosji na Ukrainę wymaga od Polski szybkich reakcji na komunikaty pojawiające się w przestrzeni geopolitycznej, próbujące dyskredytować wizerunek polskiej żywności. Wiele miejsca poświęcono także certyfikatom oraz znakowaniu żywności, jak również przypadkom fałszowania informacji o składzie produktów.

Na wniosek ministra Jana Ardanowskiego dr Szymon Sikorski przedstawił analizę Wizerunek żywności w mediach – bezpieczeństwo i jakość. Scharakteryzował w niej podstawowe techniki budowania przekazu medialnego, które poprzez: lęk, empatię, korelację iluzoryczną i społeczny dowód słuszności wpływają na odbiorców, tworząc, często nieprawdziwy, obraz bezpieczeństwa polskiej żywności. Dużą ciekawość członków Rady wywołała część dotycząca mody i zachowań influencerów reprezentujących tzw. mukbang i asmr mukbang. Podobnie jak w przypadku analiz dotyczących racjonalnego wykorzystania zasobów wody (https://urk.edu.pl/wiadomosci/11050) oraz rynku zbóż (https://urk.edu.pl/wiadomosci/10922) wystąpienie zyskało wysokie oceny.

Wystąpienie Jana K. Ardanowskiego – przewodniczącego Rady, który dokonał podsumowania obrad, dostępne jest TUTAJ.

Udostępnij:

LZD KRYNICA - SZLACHETNA PACZKA 2022


W 2022 r. LZD Krynica organizuje Szlachetną Paczkę dla rodzin potrzebujących. Tym razem pomagamy jednej z rodzin z okolic Gorlic. Opis potrzebujących jest w załączniku PDF. Zbieramy gotówkę, potrzebujemy zmywarki, środki czystości, przybory szkolne: zeszyty, kredki, kołdry, kurtki, noże, jedzenie, koce, garnki, kosmetyki i ...........wiele wiele innych. Dary zbieramy do 6 grudnia 2022 w siedzibie LZD przy ul. Ludowej 10 w Krynicy-Zdroju w pokoju nr 2. Prosimy Państwa o wsparcie.

PDF    Wybór rodziny - opis

Udostępnij:

WYSTAWA MALARSTWA STUDENTÓW WBiO W DWORKU BIAŁOPRADNICKIM


Wystawa malarstwa naszych studentów pod tytułem „OGRODY KRAJOBRAZY” w Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki". Obrazy powstały w ramach Sekcji Sztuk Pięknych Koła Naukowego Ogrodników prowadzonego na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa URK. Twórcami są studenci kierunków: sztuka ogrodowa i architektura krajobrazu. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki".

Fot. Barbara Kowalczyk

Udostępnij:

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT ZWYCIĘZCĄ "BALU BEANA"


Wczoraj w Klubie Akademickim „Arka” odbył się Bal Beana pod hasłem: „Pieniądz rządzi światem”. 
Bal corocznie organizowany jest przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów (URSS). Występy cechowały się wysokim poziomem artystycznym, co tylko stanowi dowód na to, że nasi Studenci są z natury najlepsi!Nagrody wręczył JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

Wyniki kształtowały się następująco:

1 miejsce  zajął Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.
2 miejsce zajął Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.
3 miejsce zajęło Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Technologii Żywności.
4 miejsce zajęły Wydziały: Leśny, Rolniczo-Ekonomiczny oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji.

 

Dodatkowo przyznano 4 nagrody indywidualne w kategoriach:

Najlepsza aktorka - Alina Chudzik - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
Najlepsze przebranie - Szymon Gościniak - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej,
Dodatkowe wyróżnienia za zdolności artystyczne- Maciej Skupień i Justyna Mielecka - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Udostępnij:

SPOTKANIE DLA ZAINTERESOWANYCH ZAGRANICZNYMI STAŻAMI W RAMACH PROGRAMU BioLAB


Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania na zagraniczne staże w ramach programu BioLAB.

Spotkanie odbędzie się online na platformie MS Teams (kod zespołu: 1naq2uk) 8 grudnia 2022 o godz. 17.00.

Spotkanie dedykowane jest dla studentów i słuchaczy Szkoły Doktorskiej.

Udostępnij:

NAGRODY MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII DLA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otrzymał dwie nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach IV edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie Geoinformacji za rok 2021.

Nagrody wręczono w następujących kategoriach:

- krajowe publikacje za podręcznik pt. „Dane satelitarne dla administracji publicznej” - pracę zbiorową pod Redakcją dr hab. inż. Piotra Wężyka, prof. URK (Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi; Wydział Leśny URK) oraz prof. dr hab. inż. Beaty Hejmanowskiej (Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH w Krakowie). Podręcznik powstał na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) w ramach projektu SAT4ENVI. W przygotowaniu rozdziałów książki uczestniczyło 23 autorów z 7 Uczelni. Podręcznik dostępny jest w formacie PDF na stronach POLSA,

- rozprawy doktorskie  za pracę „Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS” – autorstwa dr inż. Katarzyny Cegielskiej (promotor: dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK).

 

Wręczenia nagród Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dokonał Sekretarz Stanu w MRPiT - Pan Piotr Uściński.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Udostępnij:

OFERTA WYJAZDU W RAMACH ERASMUS+ BIP BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (PORTUGALIA, LUTY/MARZEC 2023)


Zapraszamy do zapoznania się z programem "Multi-Spectral Imaging and System Analysis: tools for smart water management Sentinel-2 MSI for water quality assessment", którego 7. edycja realizowana będzie na przełomie lutego i marca w Portugalii.

Szczegóły w załączniku.

Udostępnij:

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM


W dniach 16 i 17 listopada na Uniwersytecie Rolniczym obyły się trzy ciekawe wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Mieliśmy okazję uczestniczyć w webinariach i prelekcjach na temat certyfikowanej produkcji, doradztwa finansowego, a także innowacji w rolnictwie i nowych technologii.

Dziękujemy prowadzącym: dr hab. inż. Annie Gorczycy, prof. URK, dr hab. inż. Agnieszce Klimek-Kopyrze, prof. URK, dr. inż. Tomaszowi Czechowi, prof. URK, mgr. Piotrowi Rachwałowi i firmie Rebels Valley, a także wszystkim uczestnikom. Wydarzenie koordynowało Koło Naukowe Ekonomistów na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.

 

Udostępnij:

GRANTY ERC W HORYZONCIE EUROPA


Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie on-line „Granty ERC w Horyzoncie Europa”, podczas którego zastaną omówione rodzaje grantów ERC i ich specyfika, profil kandydata/ki, struktura i sposób oceny wniosku.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00.

Zapisy na spotkanie znajdą Państwo na stronie NCBR.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERC wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

W większości konkursów ERC, projekt inicjowany jest przez samego naukowca – lidera, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz z zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu.

Jedynym kryterium oceny wniosków ERC jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu.

Szczegółowe informacje o projektach ERC znajdą Państwo na stronie programu TUTAJ.

Udostępnij:

RUSZYŁY PRACE NAD POSZERZENIEM OFERTY DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE ROLNICZO-EKONOMICZNYM


3 i 4 listopada 2022 roku na Wydziale Rolnictwa Tropikalnego (Fakulta Tropického Zemědělství) Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze (Česká Zemědělská Univerzita v Praze) odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy dydaktycznej i opracowanie wspólnych studiów magisterskich w obszarze szeroko pojmowanego rolnictwa stref tropikalnych i subtropikalnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z Czech, Polski i Kolumbii: prof. Jan Banout – prodziekan FTZ ds. nauki, badań i studium doktorskiego, prof. Luboš Smutka – prodziekan ds. nauki i badań Wydziału Ekonomicznego ČZU,  prof. Vladimír Krepl, dr hab. Tomasz Zaleski, prof. URK – prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK, mgr Dominika Dankiewicz – kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej URK oraz prof. Juan Carlos Loaiza Usuga z Universidad Nacional de Colombia. W czasie dyskusji omówiono możliwości zawiązania konsorcjum koniecznego w celu aplikowania do programu Erasmus+ Mundus. Poruszono również możliwości nawiązania współpracy naukowej na bazie dotychczasowych doświadczeń uczelni.

Od lewej: prof. Luboš Smutka – prodziekan ds. nauki i badań Wydziału Ekonomicznego ČZU, mgr Dominika Dankiewicz – kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej URK, dr hab. Tomasz Zaleski, prof. URK –
prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK i prof. Jan Banout – prodziekan FTZ ds. nauki, badań i studium doktorskiego

Należy nadmienić, że Česká Zemědělská Univerzita v Praze i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mogą pochwalić się długoletnią tradycją prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych w zakresie rolnictwa tropikalnego. O ile na naszej Uczelni ten kierunek aktywności dydaktycznej już nie funkcjonuje, to w Pradze jest prowadzony od 1961 roku, a ówcześnie działająca Katedra Rolnictwa i Leśnictwa Światowego została przekształcona w obecnie działający Wydział Rolnictwa Tropikalnego.
Rozmowy w Pradze to kolejne działania zmierzające do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK. Zostały one zainicjowane w maju 2022 roku wizytą na uniwersytetach Kolumbii i Peru (Universidad Nacional de Colombia w Medellin i Bogocie, Universidad de Magdalena w Santa Marta, Universidad Nacional del Altiplano de Puno).

 

Warto też wspomnieć, że w minionym tygodniu zostało podpisane porozumienie o współpracy między Université Omar Bongo (Gabon) a naszą Uczelnią.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań naukowców i studentów, co zachęci ich do prowadzenia badań w obszarach tropikalnych i subtropikalnych.

Udostępnij:

„ŚNIADANIE Z PRZEDSIĘBIORCĄ” – SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0”, BRANŻA: ENERGETYKA I INŻYNIERIA MECHANICZNA JUŻ 22 LISTOPADA


„Śniadanie z przedsiębiorcą" to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.
Podczas spotkania przy śniadaniu zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Inżynierii Produkcyjnej i Energetyki.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

FORMULARZ: https://forms.gle/XdURitbiSEu9Kb1G7

W trakcie spotkanie będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2022 r. w gmachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków (sala 425, budynek D) w godz. 10:00–12:00.


Program:

10:00 – 10:15 „Przedsiębiorczy kwadrans kawowy”

10:15 – 10:20 Otwarcie spotkania przez Organizatorów

10:20 – 10:30 Omówienie głównych celów Projektu

„Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przedstawienie trendów w branżach związanych z Inżynierią Produkcji i Energetyki.

(Broker Technologii URK – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)

10:30 – 10:50 Prezentacja tematów badawczych z potencjałem do wdrożenia oraz możliwości współpracy biznesowej, realizowanych na WIPiE (w aspekcie biznesowym, tj. oferta badawcza, możliwości przeprowadzenia badań, oferta laboratoriów, priorytetowe technologie powstałe na Wydziale)

(Przedstawiciele WIPiE)

10:50 – 12:00 Dyskusja

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Więcej o projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0": https://inkubator4.urk.edu.pl

Strona internetowa organizatora: https://ctt.urk.edu.pl

Osoba do kontaktu:

Wojciech Borówka
broker technologii
tel.: 12 662 43 32
e-mail: wojciech.borowka@urk.edu.pl

Zapraszamy do udziału!

Udostępnij:

SEMINARIUM „WYZWANIA DLA NAUKI I PRAKTYKI W ZAKRESIE PODNOSZENIA WIEDZY O OZE”


10 listopada 2022 r. w Dworku URK w Mydlikach odbyło się seminarium „WYZWANIA DLA NAUKI I PRAKTYKI W ZAKRESIE PODNOSZENIA WIEDZY O OZE”. Wydarzenie to adresowane było do przedstawicieli jednostek naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz przedsiębiorców zrzeszonych przy Izbie Gospodarczej Urządzeń OZE. Podczas tego spotkania zawarta została umowa o współpracy między tymi jednostkami. Podpisane zostało również porozumienie dotyczące przystąpienia do Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Odnawialne Źródła Energii” (http://renewenergy.pl ) Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. We wrześniu br. odbyła się 7. edycja tego wydarzenia. W seminarium, na zaproszenie organizatorów, uczestniczył Ireneusz Zyska – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.Seminarium otworzył dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego, który odniósł się do bieżących problemów i wyzwań energetycznych, jak również przedstawił osiągnięcia na polu wdrażania OZE na Uniwersytecie Rolniczym. Minister Ireneusz Zyska w swoim wystąpieniu przedstawił wybrane zagadnienia polityki związanej z OZE, nawiązując do bieżących problemów i wyzwań energetycznych w naszym kraju. Następnie głos zabierali: prof. dr hab. Michał Zasada – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego, prof. dr hab. Krzysztof Galos – dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz dr Adam Nocoń – prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Podczas seminarium zaproszeni goście odnieśli się do wyzwań stojących przed Polską w zakresie gospodarki energetycznej, w szczególności dotyczącej OZE. Podkreślali konieczność podejmowania działań w kooperacji z innymi podmiotami, wskazując na istotne aspekty podpisanej umowy o współpracy. Podczas tego wydarzenia minister Ireneusz Zyska odebrał wyróżnienie od Izby Gospodarczej Urządzeń OZE za wspieranie działań polskich przedsiębiorców w rozwoju sektora OZE. Dziękując za otrzymane wyróżnienie, Minister podkreślił wartość współpracy nauki, biznesu i samorządu. Pogratulował także organizatorom trafnego doboru tematyki oraz bardzo profesjonalnego przygotowania i moderowania przebiegu seminarium.Główną częścią seminarium były referaty wygłoszone przedstawicieli jednostek, którzy przedstawili realizowane tematy badawcze oraz ofertę edukacyjną w zakresie OZE. SGGW reprezentowali: dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW – dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz dr hab. Paweł Obstawski, prof. SGGW – kierownik Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki, którzy przybliżyli ofertę edukacyjną oraz zagadnienia badawcze realizowane w ich jednostce, w szczególności z zakresu efektywności energetycznej. Dr inż. Tomasz Mirowski z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie przedstawił analizę i perspektywy rozwoju OZE w wybranych sektorach gospodarki. Uniwersytet Rolniczy reprezentowali: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK, którzy przedstawili ofertę dydaktyczną dla studentów z zakresu OZE, jak również wybrane zagadnienia badawcze związane z zachowaniami konsumentów dotyczącymi OZE. Ze strony Izby Gospodarczej Urządzeń OZE głos zabrał Robert Galara – wiceprezes firmy Galmet, który przedstawił istotną kwestię edukacji w zakresie OZE, podkreślając znaczenie kształcenia młodzieży dla rozwoju polskiej myśli technologicznej. Spotkanie moderował dr Szymon Sikorski – pełnomocnik i asystent rektora URK, ekspert rządowej agendy Platforma Przemysłu Przyszłości.

Obszerna relacja z seminarium opublikowana została również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/wyzwania-dla-nauki-i-praktyki-w-zakresie-podnoszenia-wiedzy-o-oze

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK
Komitet Organizacyjny Seminarium

Udostępnij:

STOPNIE ALARMOWE CHARLIE-CRP I BRAVO


Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia zauważone przez mieszkańców powinny być zgłaszane Policji pod numerem 112 lub 997.

 1. W związku z powyższym, w przypadku znalezienia porzuconych paczek, bagaży lub nietypowych zachowań osób – proszę informacje o zajściu zgłaszać na nr tel. 43 26.
 2. Przystąpić do realizacji zadań zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 19 stycznia 2021 r.
 3. Zadania do realizacji zalecane przez Centrum Informatyki:
 • zabrania się otwierania maili pochodzących od niezidentyfikowanych, nieznanych lub budzących podejrzenia nadawców, przy czym maili tych nie należy usuwać ze skrzynki pocztowej;
 • zabrania się korzystania z wcześniej nie odwiedzanych stron www;
 • należy zwrócić uwagę na sytuacje szczególne tj. niespodziewane przekierowanie na strony www inne aniżeli wywoływane, prośby o podanie hasła, problemy z połączeniem ze stronami, które to problemy wcześniej nie występowały itp.

  W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznej Uczelni należy informować Centrum Informatyki, tel. 44 44.
Udostępnij:

KONKURS MINIATURA 6 ROZSTRZYGNIĘTY


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 6, ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2022 na pojedyncze działania naukowe.

W konkursie aż sześciu pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymało finansowanie działań naukowych:

•    dr. inż. Pawła Hawryło z Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym URK, tytuł wniosku: Kalibracja modelu wzrostu lasu 3-PG dla głównych gatunków lasotwórczych Polski; przyznane środki: 34 987 zł
•    dr. inż. Wojciecha Piaszczyka z Katedry Ekologii i Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym URK, tytuł wniosku: Rola lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych; przyznane środki: 49 022 zł
•    dr hab. inż. Joanny Kapusty-Duch, prof. URK z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki na Wydziale Technologii Żywności URK, tytuł wniosku: Potencjał prozdrowotny młodych pędów wybranych, rzadkich roślin oleistych; przyznane środki: 50000
•    dr inż. Karoliny Migdał z Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, tytuł wniosku: Model weryfikujący zdolność fitoremediacji wybranych gatunków roślin w aspekcie możliwości ich zastosowania w oczyszczalniach hydrofitowych; przyznane środki: 45 100 zł
•    dr wet. Agnieszki Nowak z Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, tytuł wniosku: Zastosowanie Resweratrolu do poprawy kompetencji rozwojowych witryfikowanych oocytów kota domowego (Felis catus); przyznane środki: 49 280 zł
•    dr inż. Moniki Komorowskiej z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, tytuł wniosku: Wpływ dodatków biowęgla i substancji emulgujących tłuszcz na efektywność procesu biogazownia odpadów poubojowych; przyznane środki: 31 293 zł

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
      
Szczegóły na stronie NCN.

 

 

Udostępnij:

UROCZYSTE PODSUMOWANIE SEZONU AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO


W czwartek 3 listopada 2022 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2021/2022 AZS Kraków.

Uniwersytet Rolniczy w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Małopolski 2021/22 zajął 8. miejsce. Za szczególne osiągnięcia sportowe chcielibyśmy w pierwszej kolejności pogratulować:

 • zawodnikom sekcji koszykówki męskiej za zdobycie 1. miejsca w Akademickich Mistrzostwach Małopolski;
 • zawodniczkom sekcji siatkówki plażowej kobiet za zdobycie 3. miejsca w Akademickich Mistrzostwach Małopolski;
 • zawodnikom sekcji tenisa stołowego mężczyzn za zdobycie 3. miejsca w Akademickich Mistrzostwach Małopolski.

Gratulujemy również wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, którzy w zeszłym sezonie reprezentowali Uczelnię podczas sportowych zmagań. Dziękujemy i trzymamy kciuki za starty w nadchodzącym sezonie.

 

Na zdjęciu (od lewej): Adrian Grzebieniak – prezes Klubu Uczelnianego AZS UR Kraków, Wiktoria Wojciechowska – wiceprezes ds. sportu masowego i upowszechniania kultury, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof.URK
– prorektor ds. kształcenia, mgr Janusz Zachara – kierownik Studium Wychowania Fizycznego URK; fot. Biuro Prasowe AZS

Podczas uroczystości Uniwersytet Rolniczy reprezentowali: dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof.URK – prorektor ds. kształcenia, mgr Janusz Zachara – kierownik Studium Wychowania Fizycznego URK, Adrian Grzebieniak – prezes Klubu Uczelnianego AZS UR Kraków, Wiktoria Wojciechowska – wiceprezes ds. sportu masowego i upowszechniania kultury.

Ze sportowym pozdrowieniem
Adrian Grzebieniak

Udostępnij:

STUDENCI STUDIÓW ROLNICZYCH Z KRAKOWA I DUBLAN POLEGLI W LATACH 1914-1921. UNIWERSYTET ROLNICZY WZBOGACIŁ SIĘ O NOWE OPRACOWANIE SWOJEJ HISTORII


Uniwersytet Rolniczy wzbogacił się o nowe opracowanie swojej historii. Danuta Gajewska, pracownik Biblioteki Głównej URK, napisała i wydała w warszawskim Wydawnictwie Creator książkę pt. „Studenci studiów rolniczych z Krakowa i Dublan polegli w latach 1914-1921” .
Tytuł dobrze się wpisuje w obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości."Książka Danuty Anny Gajewskiej, jedna z pierwszych dotycząca tej problematyki na polskim rynku wydawniczym, zawiera biogramy dziewiętnastu studentów Studium Rolniczego UJ (…) oraz listę dwunastu Dublańczyków, poległych lub zmarłych w czasach I wojny światowej, walk o niepodległość i granice państwa polskiego (...) Autorka nie tylko przeprowadziła kwerendy, m.in. w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centralnym Archiwum Wojskowym, ale również dotarła do wielu niepublikowanych informacji i zdjęć, które wzbogaciły dotychczasową wiedze o poległych. Ponadto zweryfikowała niektóre dotychczasowe ustalenia innych uczonych. W świetle tego książka jest pierwszym kompendium wiedzy o poległych studentach rolnictwa z Krakowa i Dublan w latach 1914-1921, choć niekompletnym i dlatego znakomitym przyczynkiem do dalszych badań (…)"

dr hab. Dariusz Maliszewski
redaktor i wydawca


"Książka nie powstałaby bez pomocy rodzin poległych studentów, których bezcenne relacje, a także dokumenty i zdjęcia ze zbiorów prywatnych, przyczyniły się do wzbogacenia jej treści. Bardzo dziękuję JM Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr. hab. inż. Sylwestrowi Taborowi, prof. URK, za wyrażenie zgody na publikację książki poza Uczelnią oraz znaczne dofinansowanie jej wydania. Dziękuję również dr. hab. Hubertowi Kowalskiemu, prof. UW, Prezesowi Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, za dofinansowanie wydania książki. Pawłowi Jakubcowi Dyrektorowi Biblioteki Głównej URK dziękuję za wsparcie merytoryczne i koleżeńskie podczas pracy nad tekstem.
Lokalny patriotyzm i współczucie dla osieroconych przez dorosłych synów wojennych matek był powodem pochylenia się nad naszymi studentami, a ich dziećmi. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Czytelnika historią jednostki na tle historii ogólnej i przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej".

Autorka

Udostępnij:

SUKCES SPOTKANIA POLSKICH UCZELNI Z MŁODZIEŻĄ W NOWYM JORKU


Targi Polskich Uczelni w Nowym Jorku – pod tą nazwą odbyło się 22 oraz 23 października spotkanie przedstawicieli uczelni znad Wisły z młodzieżą polonijną. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Nowym Jorku od czasu wznowienia regularnych połączeń lotniczych między Europą a USA po czasie pandemii. Odbywające się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wydarzenie uznać można za frekwencyjny sukces.

Zaprezentowana została oferta studiowania w Polsce na uniwersytetach oraz uczelniach medycznych. I te ostatnie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem – pytania o możliwości studiowania w Polsce medycyny pojawiały się najczęściej. Na kolejnym miejscu – jeśli chodzi o liczbę zapytań – były informatyka i nowoczesne technologie.

„Bardzo nas cieszy, że najlepsze polskie uczelnie zechciały wziąć udział w tym spotkaniu i przedstawić polskiej młodzieży w Stanach Zjednoczonych swoją ofertę. Wierzymy, że dzięki temu możemy pokazywać, jak wysoki poziom prezentuje polska nauka i szkolnictwo wyższe, ale także to, że Polska to kraj dużych możliwości” – zaznaczał podczas otwarcia wydarzenia wicekosul RP, Stanisław Starnawski.

Polskie uczelnie – czyli Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – przygotowały pełną informację na temat oferowanych kierunków i stypendiów. Kandydaci na studia mogli dowiedzieć się m.in., jakie dokumenty są wymagane przy składaniu aplikacji, jakie są warunki studiowania na kampusie i jakie stypendia oferują poszczególne uczelnie.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Sławomir Żółtek, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski oraz prodziekan ds. studenckich English Division Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Jacek Sieńko.
W polskiej delegacji znaleźli się także przedstawiciele Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki: dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS oraz dr Mariusz Wicha.

„Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zależy na tym, by pokazywać młodzieży z całego świata wartość polskich uczelni oraz fakt, że dziś są one doceniane w międzynarodowym środowisku naukowym i akademickim. Na nowojorskim spotkaniu chcemy połączyć młodzież o polskich korzeniach z polskimi uniwersytetami i szkołami wyższymi. Możemy w ten sposób kształtować w tych młodych ludziach nie tylko pęd do wiedzy, ale także polskie wartości, narodową tożsamość czy chęć zgłębiania historii naszego kraju, ale także postawy otwartości na świat. Dzięki temu wszystkiemu młodzi ludzie stają się realnymi ambasadorami Polski” – mówił podczas otwarcia Łukasz Gazur, kierownik zespołu komunikacji NAWA.

Argumentów za studiowaniem w Polsce – jak podkreślano przy okazji spotkania – jest sporo. Każda osoba, która ma polskie obywatelstwo, studiuje w Polsce po polsku bez ponoszenia opłat. W przypadku wybrania kierunku wykładanego w języku angielskim, studia są co prawda płatne, ale krajowe uczelnie oferują wysokiej jakości studia w bardzo atrakcyjnej cenie – zwłaszcza porównując to do cen za studia w USA. Rok studiów medycznych kosztuje około 14.000 USD, stomatologii 15.000 USD, biotechnologii 4000 USD, a informatyki 3000 USD. Koszty utrzymania w Polsce są nadal dużo niższe, a dyplomy uczelni z Polski – jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej – są obecnie wysoko cenione w innych krajach, i to nie tylko na Starym Kontynencie.

Atutem studiów w kraju nad Wisłą jest możliwość aplikowania do udziału w europejskim programie Erasmus+. Większość uczelni ma podpisane umowy wymiany międzynarodowej, które pozwalają na zdobycie stypendium oraz wyjazd do innego kraju. Jeden semestr lub cały rok zajęć na uczelniach w Madrycie, Rzymie, Paryżu, Lizbonie albo Barcelonie to wyjątkowa okazja nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także poznania różnorodności kontynentu europejskiego, zdobycia doświadczenia międzynarodowego oraz poznania nowych przyjaciół z całego świata.

Dodatkową zachętą do wybrania polskich uczelni wyższych mogą być stypendia Programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa, które przyznaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Możliwość starania się o udział w tym programie promowano na stoisku NAWA na targach.

Stypendium Anders NAWA umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym roku na chętnych czekała nowość – w tegorocznym naborze grupa uprawnionych wnioskodawców została poszerzona. Teraz ubiegać się o udział w programie mogą także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, a które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Zmiany – zgodne z postulatami środowiska akademickiego i środowisk polonijnych – miały dać szansę jak najszerszej grupie młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, na studia w ojczyźnie przodków.

Spotkanie uczelni z młodzieżą polonijną w Nowym Jorku cieszyło się dużą popularnością. Nie tylko klasy polskich szkół, ale wręcz całe rodziny przychodziły poznać możliwości kształcenia się za Oceanem. Jedną z takich osób była Klara, która na co dzień mieszka w Nowym Jorku i za rok planuje studia.

„Najbardziej interesuje mnie medycyna, więc chciałam sprawdzić możliwości. Oczywiście przeszkodą będzie brak polskiej matury, ale nawet studiowanie w języku angielskim w Polsce będzie znacznie tańsze niż w Stanach Zjednoczonych. A przy okazji jest szansa na lepsze poznanie kraju, z którego pochodzą moi rodzice. Bardzo chciałabym studiować w Warszawie lub Krakowie” – mówi przyszła studentka.

O wydarzeniu szeroko informowały media polonijne oraz amerykańscy korespondenci krajowych mediów.

Targi Polskich Uczelni w Nowym Jorku nie mogłyby się odbyć, gdyby nie współpraca Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku oraz Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Udostępnij:

W UŁAN BATOR ODBYŁA SIĘ ROLNICZA KONFERENCJA NAUKOWA „AGROECOLOGY & SUSTAINABLE AGRICULTURE”


W dniu 8 października br. z inicjatywy Ambasady RP w Ułan Bator, odbyła się w Ułan Bator międzynarodowa, polsko-mongolska rolnicza konferencja naukowa zatytułowana „Agroecology & Sustainable Agriculture”. Poza polską placówką współorganizatorami konferencji byli: Mongolska Akademia Rolnicza (Mongolian University of Life Science - MULS) oraz FAO (Food and Agriculture Organization). Poważne, w tym finansowe, wsparcie przy organizacji wydarzenia okazała Delegatura UE w Ułan Bator.

W konferencji wzięło udział 8. naukowców z Polski, z SGGW w Warszawie oraz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (URK) z Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. Andrzejem Sechmanem, kilkunastu profesorów z Mongolii oraz jeden profesor z Bułgarii.
W związku z wystąpieniem przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę podczas Światowego Forum Gospodarczego w Rzymie z propozycją podjęcia działań przez społeczność międzynarodową na rzecz wyeliminowania głodu na świecie, jak również wystąpieniem Prezydenta Mongolii U. Khurelsukha podczas ZO ONZ w Nowym Jorku w 2021 r. z projektem posadzenia w Mongolii do 2030 r. miliarda drzew (‘One Billion Trees Programme’), głównymi tematami wystąpień były możliwości zwiększenia produkcji żywności oraz możliwość podzielenia się przez polskich naukowców doświadczeniami użytecznymi przy realizacji programu zalesienia Mongolii.

Równolegle, tego samego dnia, w hotelu Tuuschin w Ułan Bator, w którym odbywała się konferencja, placówka zorganizowała wystawę polskich produktów spożywczych (dodatkowo były eksponowane też polskie artykuły przemysłowe). W organizację wydarzenia, które również było relacjonowane przez mongolskie media i cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, włączył się PAIH.  

Wieczorem zorganizowane było przyjęcie narodowe z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, z udziałem przedstawicieli miejscowych władz (wraz z Ambasadorem otwierał je Minister Budownictwa, B. Munkhbaarar), korpusu (zwraca uwagę szczególnie duża obecność placówki USA: m.in. ambasadora, jego zastępcy, konsula, attaché obrony i jego trzech zastępców. Ambasador USA zaznaczył, iż jest to wyraz wsparcia jego placówki dla Polski), miejscowej Polonii oraz uczestników ww. konferencji oraz wystawy. Przy okazji przyjęcia placówka zorganizowała również wystawą nt. polskiego święta narodowego.

Informacja opracowana na podstawie tekstu przesłanego przez Ambasadora RP w Mongolii, Krzysztofa Bojko

Źródło zdjęć: Ambasada RP w Mongolii oraz https://www.muls.edu.mn/view_news.php?value_id=ZW5jb2RldXNlcmlkMzQxNg

Udostępnij:

CHARYTATYWNE DYKTANDO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


W dniach 11-13 listopada 2022 r. odbędzie się charytatywne dyktando (w 100% przez internet) z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Jest to wydarzenie cyklicznie organizowane przez portal Dyktanda.pl. W tym roku przeprowadzona zostanie już 3. edycja. Dyktando co roku gromadzi tysiące uczestników, którzy niosą pomoc, a jednocześnie zażarcie rywalizują o dobry wynik. Może w nim uczestniczyć każdy - dorośli, młodzież i dzieci.Środki zgromadzone w ramach tego wydarzenia zostaną przekazane Fundacji Zarys, która przeznaczy je na pomoc medyczną wysyłaną do Ukrainy. Fundacja do tej pory wysłała już osiem tirów z towarem o łącznej wartości 2,6 mln zł. W ramach Dyktanda na Święto Niepodległości zbieramy środki na kolejnego tira.

Aby wziąć udział w dyktandzie wystarczy zalogować lub zarejestrować się w serwisie Dyktanda.pl oraz kliknąć WEŹ UDZIAŁ na stronie.

Organizatorem wydarzenia jest portal edukacyjny www.dyktanda.pl, natomiast treść dyktanda przygotowana została tradycyjnie, specjalnie na tę okazję przez członków Fundacji Języka Polskiego. Patronem medialnym wydarzenia jest kanał Historia Realna.

Udostępnij:

O GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Z MPO W KRAKOWIE I ZARZĄDCAMI NIERUCHOMOŚCI


W dniach 7–9 listopada 2022 r. w Wiśle odbyło się kolejne szkolenie dla zarządców nieruchomości z zakresu strategii gospodarki odpadami komunalnymi organizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. W tym roku tematem przewodnim konferencji było wdrażanie nowego modelu ekonomicznego, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) na poziomie makro- i mikroekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Krakowa. Prelegentami, którzy przybliżali zaproszonym gościom tematykę GOZ, byli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz prof. dr hab. Józefa Famielec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na zaproszenie pana Henryka Kultysa – prezesa MPO w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie reprezentowali: dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK, z Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz dr Szymon Sikorski – pełnomocnik i asystent rektora URK, ekspert rządowej agendy Platforma Przemysłu Przyszłości.

Prezes MPO wielokrotnie podkreślał bardzo harmonijną współpracę przedsiębiorstwa z Uczelnią, wspominając przy tym nie tylko podpisaną umowę, ale również współpracę naukowo-wdrożeniową. Podziękował również JM Rektorowi za oddelegowanie dwóch przedstawicieli. Wyraził także przekonanie, że kooperacja będzie w przyszłości owocnie się rozwijała, gdyż Kraków potrzebuje oprzeć się na współpracy nauki z praktyką.

Dr inż. Mateusz Malinowski przybliżył w swym wystąpieniu rolę i miejsce konsumenta w systemie GOZ, a także główne filary wdrażania tego systemu w segmencie zrównoważonej konsumpcji. Przedstawione przykłady i narzędzia wdrażania GOZ oraz aktualne postawy konsumentów, zilustrowane wynikami prowadzonych badań naukowych, pozwoliły na wskazanie tych obszarów wiedzy, które wymagają ciągłych działań edukacyjnych (marnotrawstwo żywności, ekonomia współdzielenia, segregacja odpadów, poszanowanie energii).

Dr inż. Mateusz Malinowski przybliżył rolę i miejsce konsumenta w systemie GOZ

Z kolei dr Szymon Sikorski skupił się na przedstawieniu i analizie problemów związanych z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, ich dostępnością oraz zastosowaniem rozwiązań GOZ. Analizując polskie uwarunkowania, przedstawiał je na szerszym tle – zarówno europejskim, jak i globalnym, gdyż obieg i wykorzystanie wody ma zasięg ogólnoświatowy. Fakt ten uwidacznia się szczególnie mocno nie tylko w przypadku produkcji i dystrybucji produktów rolnych, lecz także w ochronie lasów, wytwarzaniu energii czy wykorzystaniu rzek jako szlaków transportowych.

Dr Szymon Sikorski omówił znaczenie racjonalnej gospodarki wodą

Referaty zostały wysoko ocenione, zarówno od strony merytorycznej, jak i ciekawej – interaktywnej formy samej prezentacji. Po wystąpieniach pracownicy Uniwersytetu odpowiadali na liczne pytania kierowane przez uczestników.

Udostępnij:

KONFERENCJA "UNIWERSYTET W CZASACH PANDEMII: NAUKA, DYDAKTYKA, ADMINISTRACJA" 9.12.2022


9 grudnia b.r. odbędzie się konferencja „Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja”. To kontynuacja projektu zainicjowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, którego celem jest m.in. popularyzacja osiągnięć naukowych, prac i badań naukowych oraz promocji nauki, pod wpływem zmieniającej sie rzeczywistości. Zostaną również poruszone tematy związane ze zmianami organizacyjnymi w dydaktyce spowodowanymi rozwojem pandemii. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Szczegóły można znaleźć na stronie:  https://sars2022.up.poznan.pl/ 

Więcej informacji poniżej. 

Zapraszamy

Udostępnij:

Wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie


Zapraszamy na wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce!

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jak co roku jest partnerem wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. W tym roku zapraszamy na 4 wydarzenia:

•    16 listopada, godz. 12.00-12.45: „Doradztwo finansowe w agrobiznesie. Pomysł na biznes”, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, sala 210
Rejestracja: prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: kne.wre@urk.edu.pl

Zastanawiasz się jak prowadzić firmę doradczą? Poszukujesz swojej drogi zawodowej? Mgr Piotr Rachwał, pracownik Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) podczas spotkania opowie o najważniejszych obszarach doradztwa finansowego w agrobiznesie, oraz o tym, jakie wyzwania wiążą się z prowadzeniem tego typu działalności.


•    16 listopada, godz. 11.00-16.00: „Strefa Pomysłodawcy na Uniwersytecie Rolniczym”, Rebels Valley. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, sala 238

W ramach spotkania dowiesz się czym jest startup, jak inwestować w start-upy i co można osiągnąć? Omawiane będą innowacje w rolnictwie i transfer wiedzy, a także sposoby zakładania spin-off'ów - transformacje cyfrowe w rolnictwie. Usłyszysz prawdziwe historie lokalnych startupow - droga startupu do sukcesu. Występują m.in. Jan Raczyński, Tomasz Czech, Maciej Zarański, Piotr Popik, Anna Blajerska.


•    17 listopada, godz. 11.00-11.45: „Hugo Robot w rolnictwie. Przykład innowacyjnego start-upu”, wydarzenie online.
Rejestracja: prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: kne.wre@urk.edu.pl

Robot Hugo jest jednym z pomysłów opracowanych w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, odpowiadającym na współczesne globalne wyzwania, a także ciekawym przykładem start-upu w produkcji żywności. Spotkanie będzie dotyczyło zalet nowych technologii w rolnictwie, a na pytania w dyskusji odpowie dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. URK, jedna z założycielek innowacyjnego start-upu Hugo Green Solutions.

•    17 listopada, godz. 13.00-14.00: „Korzyści certyfikowanej produkcji rolnej dla przedsiębiorcy i konsumenta”. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, sala 401
Rejestracja: prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: kne.wre@urk.edu.pl

Produkcja i sprzedaż certyfikowanych wyrobów powala przedsiębiorcy zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, uzyskać wyższą cenę sprzedaży, a także skorzystać z możliwości wsparcia finansowego w ramach wielu projektów zewnętrznych. Prelekcję prowadzi dr hab. inż. Anna Gorczyca, prof. URK, pracownik Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

 

Udostępnij:

AKCJA DLA UKRAIŃSKICH OBROŃCÓW - POLSKA ZRZUTKA OBYWATELSKA


Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy pismo z prośbą o wsparcie akcji dla ukraińskich obrońców - Polska Zrzutka Obywatelska, której celem jest zakup 3 śmigłowców do ewakuowania rannych, ukraińskich żołnierzy.

Udostępnij:

„70 ROKÓW MINYNO” - W SOBOTĘ ODBYŁ SIĘ JUBILEUSZOWY KONCERT STUDENCKIEGO ZESPOŁU GÓRALSKIEGO „SKALNI”


W sobotę, 5 listopada br. z okazji 70-tej rocznicy działalności artystycznej Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni”, w Nowohuckim Centrum Kultury odbył się uroczysty koncert pt. „70 roków minyno”. Tuż po nim odbyło się wielopokoleniowe spotkanie obecnych i byłych członków Zespołu "Skalni".

JM Rektor, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK w swoim przemówieniu nawiązał do siły tradycji wielu pokoleń Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni”. Swoje słowa wdzięczności  i uznania skierował do wszystkich obecnych i byłych członków Zespołu. Mówił, że ciężko sobie wyobrazić Uniwersytet Rolniczy bez Zespołu „Skalni”, który na URK istnieje już 70 lat…  Przy tej okazji nawiązał do nadchodzącego w 2023 roku Jubileuszu 70-lecia istnienia Uczelni.

Niezwykle miłym akcentem było nadanie odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej” kierownikowi Zespołu „Skalni”, Józefowi Brzuchaczowi, które wręczył  Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP. Nagrodę Ministra Kultury otrzymał również cały Zespół Góralski „Skalni”.Z kolei Andrzej Pawłowski, m.in. były kierownik Zespołu „Skalni” przekazał informację o nadaniu Józefowi Brzuchaczowi tytułu „Super Kumotra honoris causa” przez: Ojca Krzestnego – Staska Jabconia, I Kumotera - Józefa Zapotocznego i Wielko Ławę Kumotrów Wszechświatowej Wspólnoty Góralskiej „NASO RZEC” z siedzibą w Chicago.  

W wydarzeniu udział wzięli: Andrzej Gut Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP, członek Zespołu "Skalni", Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, Ojciec Mariusz Tabulski, Przeor Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie, Ojciec Adrian Mróz, Opat Ojców Cystersów w Krakowie, Mogile, Julian Kowalczyk, Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, członek Zespołu „Skalni”, Stefan Majerczyk, Prezes Krakowskiego Związku Podhalan w Polsce, członek Zespołu „Skalni”, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, Prorektor ds. Kształcenia na URK, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, były Rektor URK, władze dziekańskie, delegacje krakowskich zespołów pieśni i tańca oraz wielu innych znamienitych gości.

Studencki Zespół Góralski "Skalni" Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to zespół o wielopokoleniowej tradycji ludzi, których łączy umiłowanie do muzyki, śpiewu, tańca i kultury podhalańskiej.
Zespół skupia młodzież akademicką z terenów Podhala i okolic. Łączy ich umiłowanie tradycji, kultury i sztuki góralskiej. Jubileusz stanowił okazję do spotkania dla kilku pokoleń członków zespołu, którzy na przestrzeni wielu lat poprzez taniec, śpiew i muzykę góralską podtrzymują tradycję tej kultury.

Przez wszystkie lata istnienia Zespołu jego członkami byli i są studenci wyższych uczelni krakowskich pochodzący z Podhala oraz innych terenów Małopolski. Wielu z nich po ukończeniu studiów zajmuje się pracą organizacyjną i artystyczną w swoich rodzinnych stronach.

Dziękujemy!

Więcej zdjęć

 

Udostępnij:

UNIWERSYTET ROLNICZY UPAMIETNIŁ 83. ROCZNICĘ SONDERAKTION KRAKAU


W 83. rocznicę aresztowania krakowskich Profesorów i uwięzienia ich w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, JM Rektor URK dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK wraz z pracownikami Biblioteki Głównej, złożył wieńce na cmentarzu Rakowickim na grobach Profesorów Wydziału Rolniczego, którzy po wojnie pracowali w WSR w Krakowie: Romana Prawocheńskiego (zm. 1965) Juliusza Jakóbca (zm. 1968), Stefana Schmidta (zm. 1977) i Edwarda Chodzickiego (zm. 1978).

Hołd, poprzez zapalenie znicza, oddaliśmy również Profesorom WR UJ, którzy zmarli w obozie koncentracyjnym, z powodu nie udzielenia im pomocy medycznej, w styczniu 1940 r.: Adamowi Różańskiemu i Feliksowi Rogozińskiemu.
W tragicznych listopadowych wydarzeniach ucierpieli także Profesorowie Wydziału Rolniczego: Jan Włodek (zm. 1940, pochowany w Niegowici), Jan Kozak (zm. 1941, Miejsce Piastowe), Teodor Marchlewski, pozostały po wojnie na UJ, rektor (zm. 1962, cm. Rakowicki), Jan Zabłocki – związany po 1945 r. z UMK w Toruniu (zm. 1978, Toruń), Franciszek Hendzel – pierwszy dziekan Wydziału Melioracji WSR (zm. 1965, Ropczyce), Anatol Listowski zasłużony organizator tajnego nauczania, związany po wojnie z SGGW (zm. 1987, cmentarz Rakowicki), Karol Starmach, więziony po wojnie przez władze komunistyczne, pracownik UJ oraz PAN (zm. 1988, cm. Rakowicki), Franciszek Górski – pracownik UJ i PAN, doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie z 1981 (zm. 1989, cm. Salwatorski).

 
Podczas składania wieńców pod tablicą upamiętniającą Sonderaktion Krakau na terenie koszar 16. Batalionu Powietrznodesantowego przy ul. Wrocławskiej 82, gdzie Profesorowie trafili przed ostateczną wywózką do Niemiec, Uniwersytet Rolniczy reprezentował Dyrektor Biblioteki Głównej Paweł Jakubiec.

Więcej zdjęć

Udostępnij:

WEB OF SCIENCE: BOOK CITATION INDEX


Miło mi poinformować, że Wydawnictwo URK zawarło porozumienie o współpracy z Book Citation Index należącym do prestiżowej bazy Web of Science. W ramach porozumienia monografie wydawane przez Wydawnictwo URK, po pozytywnej ocenie przez ekspertów z WoS, będą indeksowane w tej bazie.

Serdecznie zapraszam do publikowania prac w Wydawnictwie URK.

Redaktor naczelny Wydawnictwa URK
dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK

Udostępnij:

DNI JANA PAWŁA II


Zapraszamy na XVII edycję Dni Jana Pawła II, która odbędzie się w dniach 7 - 10 listopada b.r. 

Więcej szczegółów oraz program prezentujemy poniżej.

 

 

Udostępnij:

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W HACKATHONIE #EITHEALTH I-DAYS!


Hackathon pn. „Spraw, aby pobyt w szpitalu był lepszym doświadczeniem”, organizowany jest przez LifeScience Krakow EIT Health Hub.

Celem hackathonu jest przedstawienie koncepcji lub prototypów rozwiązań technologicznych, technicznych lub organizacyjnych, których zastosowanie pomoże zmniejszyć ilość negatywnych zdarzeń, czy negatywnych sytuacji, występujących na wszystkich etapach leczenia szpitalnego.


Zgłoszenia chętnych do uczestniczenia w EIT Health i-Days 2022 w Krakowie przyjmowane są do 4 listopada 2022.

W hackathonie udział mogą wziąć zespoły studenckie (max. 6 osobowe) składające się z osób reprezentujących różne kierunki i specjalności oraz doświadczenia. Zgłaszać mogą się również osoby indywidualne, z których stworzone zostaną kolejne zespoły uczestników.


Prezentowane rozwiązanie powinno obejmować:
•    Koncepcję, zawierającą minimum:
o    definicję problemu (złe doświadczenia pacjenta), w tym dane obrazujące ten problem oraz opis rodzaju i źródeł informacji,
o    opis rozwiązania zmieniającego doświadczenie pacjenta, w tym zasady i zakres jego działania / zastosowania oraz rodzaj i źródła informacji wykorzystywanych w rozwiązaniu,
o    nowe doświadczenie pacjenta;
o    opis procesu wdrożenia rozwiązania 
•    Prototyp proponowanego rozwiązania (opcjonalnie).


Suma nagród pieniężnych  wynosi 20.000 zł. Dodatkowo 3 osoby z najlepszego zespołu wezmą udział w finale EIT Health Innovation Days w Wiedniu (24-25 listopada).

Wydarzenie odbędzie się w ramach inicjatywy I-Days 2022, której pomysłodawcą jest EITHealth.

Kraków, I-Days 2022 odbywa się w dwóch etapach: 25-26 października (online – prezentacja wyzwań i praktyczne narzędzia – szkolenie z design thinking i pitchingu) oraz 8-9 listopada (na żywo – praca nad rozwiązaniami oraz ich prezentacja).

Więcej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie