e-zasoby - Bazy prenumerowane

Bazy danych, których ofertę można znaleźć na tej i innych stronach Biblioteki URK, to elektroniczne aplikacje, w których rejestrowane są informacje o publikowanych artykułach naukowych, książkach i innych dokumentach, jakie ukazały się na dany temat. Bazy umożliwiają wpisanie w odpowiednie okienko słów kluczowych, by po kliknięciu w przycisk 'search' otrzymać wykaz publikacji z danej dziedziny, które ukazały się w światowych czasopismach, książkach itd. Bazy dostępne na tej stronie są tzw. 'licencjonowanymi bazami', tj. nie da się z nich swobodnie korzystać z domu, a jedynie na Uczelni/w akademikach lub zgłaszając się do Biblioteki (Czytelnia Studencka – Stanowisko do Spraw Informacji Naukowej, pokój 118, Al. Mickiewicza 24/28) po hasła zdalnego dostępu (możliwość skorzystania z wybranych baz w domu).
Aby otrzymać hasła zdalnego dostępu należy posiadać założone i aktywne konto w Wypożyczalni Biblioteki Głównej UR Kraków, mieć status studenta/pracownika UR Kraków oraz uzupełnić formularz (same hasła wraz z instrukcjami zostaną dosłane w późniejszym terminie na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

 


1. Pełnotekstowe bazy książek, skryptów on-line

2451 anglojęzycznych wydań książek wydawnictwa Wiley opublikowanych w latach 2009 i 2015. Szczegóły dotyczące dziedzin wiedzy jakie obejmuje baza, zasad korzystania oraz tytułów objętych subskrypcją dostępne są tutaj. Dostęp tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Ponad 1300 polskojęzycznych książek, podręczników, słowników, materiałów do ćwiczeń i wielu innych. Swym zakresem obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy wykładane w UR. Wykaz tytułów i inne informacje dostępne są tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.

Baza ScienceDirect wydawnictwa Elsevier zawiera ponad 1700 monografii wydanych w latach 2013 i 2014 oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.

Ponad 16700 woluminów książek wydanych w latach 2004, 2005, 2009-2011 i 2017 oraz niektórych serii książkowych z lat 1997-2008. W 2018 w ramach "dostępu testowego" udostępniono dodatkowo ok. 90.000 tytułów książek. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.

2. Pełnotekstowe bazy czasopism

Dostęp do ok 1400 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych z archiwum sięgającym roku 1997. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp do pełnych tekstów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Bazę Wiley journals można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

W ramach platformy Ebsco udostępniane są bazy czasopism m.in. z dziedziny biologii, techniki, ekonomii i gospodarki, medycyny i ochrony zdrowia. Ebsco umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 2000 czasopism on-line podzielonych na 15 baz tematycznych. Instrukcja przeszukiwania bazy znajduje się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.
Baza ScienceDirect umożliwia dostęp  do ponad 2000 recenzowanych czasopism wydawnictwa Elsevier i towarzystw naukowych z archiwum sięgającym roku 1995. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.
Bazę ScienceDirect można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Ponad 2000 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, a m.in. techniki, inżynierii, medycyny, ekonomii, fizyki, astronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, z archiwum sięgającym nawet pierwszych numerów. Wykaz tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się  tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.
Bazę Springer journal można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.


Dostęp do ok. 140 tytułów czasopism wydawnictwa Cambridge University Press oraz 36 tytułów wydawnictwa Oxford z archiwum z lat 2012-2013. Spis dostępnych tytułów wraz z linkami odprowadzającymi do archiwum poszczególnych czasopism można znaleźć na dole tej strony [pliki PDF].

 
3. Bazy bibliograficzne i bibliometryczne

Bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w USA. Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Baza dostępna jest na trzech platformach dostępnych w sieci UR:

  • na platformie Ebsco host
  • na platformie Web of Science
  • na platformie PubMed

... więcej.

Interdyscyplinarna baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera abstrakty (streszczenia) artykułów z 16.000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Działa ona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect. Umożliwia przeszukiwanie cytowań. Szczegóły tutaj.

Umożliwia przeszukiwanie ponad 10 baz danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List, która obejmuje około 16.500 czasopism. Więcej

Journal Citation Reports to bibliometryczna baza danych, w której znajdują się informacje o wskaźnikach bibliometrycznych (m.in. Impact Factor; Eigenfactor) czasopism znajdujących się na ogłaszanej co roku liście czasopism posiadających Impact Factor. W bazie dostępne są edycje JCR począwszy od roku 1997. Aby połączyć się z bazą, należy kliknąć w logo po lewej stronie. 

UWAGA.
Więcej narzędzi bibliometrycznych
dostępnych w sieci Uniwersytetu Rolniczego (m.in. SciVal oraz InCites) można znaleźć na tej stronie.

4. Narzędzia wspomagające wyszukiwanie

Wyszukiwarka wspomagająca odnajdywanie tytułu czasopisma w przypadku, gdy użytkownik dysponuje jedynie jego numerem ISSN oraz odwrotnie - wyszukuje numery ISSN dla poszczególnych tytułów czasopism.

 

 Zasady dostępu do baz danych od 2014 roku

1. Dostępność prenumerowanych źródeł elektronicznych w sieci Uniwersytetu Rolniczego i poza nią

Lp. 

Nazwa źródła elektronicznego

 
Dostępność od roku 2014 Dostępne zasoby
w sieci Uczelni w zdalnym dostępie rodzaje zasobu zakres czasowy
1. CABI Books Nie Nie - -
2. iBuk Libra Ponownie dostępna od 14.12.2015 Ponownie dostępna od 14.12.2015 - -
3. Taylor & Francis Nie Nie - -
4. Cambridge Journals tylko roczniki czasopism 2012-2013 (ok. 140 tytułów) tylko roczniki czasopism 2012-2013 (ok. 140 tytułów) czasopisma 2012, 2013
5. Oxford Journals tylko roczniki czasopism 2012-2013 (ok. 36 tytułów) Nie czasopisma 2012, 2013
6. Proquest Nie Nie - -
7. Bazy na platformie "Ovid" Nie Nie - -
8. Lista A-Z do 28.02.2014 nie dotyczy wyszukiwarka tytułów książek i czasopism -
9. Ebrary do 31.03.2014 do 31.03.2014 książki różne lata

 

2. Bazy dostępne w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej

Lp. 

Nazwa źródła elektronicznego

 
Dostępność od roku 2014 Dostępne zasoby
w sieci Uczelni w zdalnym dostępie rodzaje zasobu zakres czasowy
1. Springer books (od 1.10.2018) Tak Tak książki wybrane roczniki
2. Springer link (od 1.10.2018) Tak Tak czasopisma wszystkie roczniki
3. Wiley Online Library Tak Nie czasopisma od 1997 r.
4. Wiley books (od 16.05.2016) Tak Nie książki 2009 i 2015
5. EBSCO Tak Tak czasopisma różne roczniki
6. Elsevier journals Tak Tak czasopisma od 1995 r.
7. Elsevier books (od 30.06.2015) Tak Tak książki różne roczniki
8. Web of Science Tak Nie opisy bibliograficzne różne roczniki
9. Scopus Tak Tak opisy bibliograficzne różne roczniki
10. Nature Tak Nie czasopismo ostatnie 4 lata
11. Science Tak Nie czasopismo od 1997 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta