Listopad 2021
Udostępnij:

PRZYZNANO ŚRODKI FINANSOWE NCN W RAMACH KONKURSU MINIATURA 5 NA REALIZACJĘ BADAŃ PRACOWNIKÓW KATEDRY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU


Dr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Karol Król z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydziału Inżynierii Środowiska otrzymali środki finansowe w konkursie Narodowego Centrum Nauki - MINIATURA 5 na realizację działań naukowych.

Dr inż. Katarzyna Cegielska otrzymała 13 444 zł na realizację projektu „ Identyfikacja i obliczanie intensywności zjawiska antropopresji - zintegrowane oddziaływanie czynników naturalnych i  antropogenicznych na zmiany pokrycia i użytkowania terenu".  Planowanym do realizacji działaniem naukowym w ramach projektu jest 10-dniowy wyjazd badawczy do Katedry Geodezji i Geoinformatyki Inżynieryjnej (University of West Attica (Grecja)). Celem wyjazdu jest opracowanie wstępnych założeń do koncepcji służącej do identyfikacji i obliczania intensywności zjawiska presji antropogenicznej jako elementu wskazywanego w piśmiennictwie za dominujący biorąc pod uwagę m.in. zachodzące zmiany pokrycia i użytkowania terenu. W koncepcji tej  wykorzystywane zostaną nowoczesne metody i techniki geomatyczne używane do monitorowania, oceny oraz analizy antropopresji. Wychodząc naprzeciw postulowanym w literaturze potrzebom poszukiwania nowych miar identyfikacji i analizy tego zjawiska, planowane do realizacji działanie jest niewątpliwie aktualne, a jego realizacja stanowić będzie zatem element przydatny do prowadzenia prawidłowej gospodarki przestrzennej, dzięki nowoczesnemu podejściu do poruszanej problematyki. Projekt będzie realizowany przez okres 12 miesięcy.

Dr inż. Karol Król otrzymał 8 569  zł.  Działaniem naukowym przewidzianym do realizacji jest wyjazd konsultacyjny pt. „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe”, którego celem jest opracowanie wytycznych dla międzynarodowego projektu naukowego. Wyjazdy pozwolą zidentyfikować wybrane obiekty cyfrowego dziedzictwa (dziedzictwo sprzętu komputerowego i oprogramowania). Badania skupiać się będą na opisaniu cyfrowego dorobku obszarów wiejskich (witryn internetowych, danych w serwisach internetowych, wyszukiwarkach itp.), jako zbioru cyfrowych artefaktów utworzonych na tych obszarach i charakterystycznych dla tych obszarów, jako niezastąpionego źródła wiedzy historycznej na ich temat. W planowanych badaniach obszary wiejskie w Polsce postrzegane będą jako miejsce, gdzie powstają artefakty cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie