Październik 2021
Udostępnij:

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ, BADAWCZEJ I BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ UR


Rekrutacja na szkolenie  pn.: „MS PROJECT tworzenie i realizacja projektu” dla kadry dydaktycznej, badawczej i badawczo - dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W związku z realizacją projektu „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni” współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór na szkolenie „MS PROJECT tworzenie i realizacja projektu”.

Szkolenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Termin realizacji szkolenia: listopad 2021 r. – grudzień 2021 r.

Liczba godzin szkolenia: Szkolenia odbywać się będą w grupach 10 - osobowych - 24 godziny dydaktyczne na grupę (3 dni: czwartek, piątek, poniedziałek).

Kryteria naboru:
1.    Status nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Rolniczego im.  Hugona Kołłątaja w  Krakowie w rozumieniu art. 114 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2.    Poziom aktywności naukowej: A (3 pkt.), B-B+ (2 pkt.), C (1 pkt.).
3.    Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach w ramach projektu „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”.

Sposób zgłoszenia: Zgłoszenie kandydatów do udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie oryginału dokumentów rekrutacyjnych.

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:
a.    Formularz rekrutacyjny – Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/Uczestnika w ramach realizowanego Projektu - Załącznik nr  2 do Regulaminu;
c.    Oświadczenie potwierdzające rodzaj zajmowanego stanowiska oraz okres zatrudnienia – Załącznik nr 3;
d.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) - opcjonalnie do wglądu.

Regulamin szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu oraz w biurze projektu.

Termin rekrutacji: 11.10.2021 – 29.10.2021

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu lub poprzez informację e- mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Magdalena Gargul (tel.  12 662 42 00, e-mail: magdalena.gargul@urk.edu.pl).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie