Październik 2021
Udostępnij:

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ UR


W związku z realizacją projektu „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni” współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia.

Szkolenia skierowane są do kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Termin realizacji szkoleń: listopad 2021 r. – luty 2022 r.

Tematy szkoleń:

1.     „Skuteczna prezentacja: MS PowerPoint i Corel Draw”. Liczba godzin szkolenia: 32 (4 dni po 8 godzin dydaktycznych, nie częściej niż 2 razy w tyg.).

2.    „MS Word zaawansowany”. Liczba godzin szkolenia: 16 (2 dni po 8 godzin dydaktycznych).

Sposób zgłoszenia:
Zgłoszenie kandydatów do udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie dokumentów rekrutacyjnych.

Do dokumentów zgłoszeniowych należą:
a.    Formularz rekrutacyjny – Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata/Uczestnika w ramach realizowanego Projektu - Załącznik nr  2 do Regulaminu;
c.    Oświadczenie pracownika o zatrudnieniu – Załącznik nr 3 do Regulaminu;
d.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) - opcjonalnie do wglądu.

Regulamin szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu.

Termin rekrutacji: od 11.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie projektu lub poprzez informację e- mailową.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Magdalena Gargul (tel.  12 662 42 00, e-mail: magdalena.gargul@urk.edu.pl).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie