Październik 2021
Udostępnij:

"Letnie warsztaty z biologii" w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej


W dniach 23-26.09.2021 r. na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa odbywały się Warsztaty Letnie dla młodzieży, będące elementem zajęć z biologii realizowanych w ramach projektu „Małopolska  Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. W Warsztatach uczestniczyli uczennice i uczniowie ze szkół Małopolski, będących partnerami w Projekcie. Tematem ogólnym Warsztatów był „Wpływ człowieka na ekosystemy”, a celem – pokazanie młodzieży możliwości wykorzystania w praktyce metod naukowych i aparatury badawczej, a także rozwinięcie ciekawości naukowej i zachęcenie do pogłębiania wiedzy z biologii.

W ramach Warsztatów młodzież wzięła udział w czterech blokach zajęć prowadzonych przez pracowników Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa:

„Jak wykorzystać rośliny do oceny i eliminacji zanieczyszczeń środowiska” dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. URK

„Wpływ barwników syntetycznych na środowisko” dr inż. Przemysław Petryszak

"Lichenoindykacja” dr Piotr Stolarczyk

„Mikrobiologiczna jakość wód i powietrza” dr inż. Paulina Supel


Uczniowie w trakcie zajęć mikrobiologicznych


Warsztaty terenowe z lichenoindykacji


Oznaczanie roślin podczas zajęć dotyczących fitoremediacji

Po zakończeniu zajęć uczniowie wysłuchali prezentacji Przewodniczącej Samorządu Studentów WBiO, pani Julii Wincenciak, a także otrzymali zestawy pamiątek od Uniwersytetu Rolniczego. Wyróżnione zostały także dwie uczennice, które wykazały się największą wiedzą podczas testu dotyczącego zagadnień poruszanych w trakcie Warsztatów.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obejmuje lekcje prowadzone w modelu „chmurowym” (on-line) lub w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, zajęcia w ramach kół naukowych a także Warsztaty Weekendowe i Letnie. Od 2020 r. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa uczestniczy w projekcie w obszarze biologia. Lekcje on-line odbywają się w nowoczesnej pracowni multimedialnej, a zajęcia stacjonarne w pracowniach i laboratoriach Wydziału.

 

Tekst: dr inż. Paulina Supel, koordynator obszaru biologia
Fot: Paulina Supel, Przemysław Petryszak

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie