Lipiec 2024
Udostępnij:

Kształtowanie Liderów Transformacji – Uczelnia Rozwoju Kompetencji


Zacznij studia na zmodyfikowanych kierunkach! 

Weź udział w płatnych stażach zawodowych, bezpłatnych kursach wyrównawczych oraz certyfikowanych szkoleniach!

To wszystko w ramach nowej inicjatywy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wspieranej przez Unię Europejską z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Projekt „Kształtowanie liderów transformacji – uczelnia rozwoju kompetencji”, realizowany od 1 maja 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku, ma na celu kompleksową modyfikację programów kształcenia przyszłych liderów transformacji, koncentrując się na takich obszarach jak energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy.

Wartość projektu wynosi 12 869 175,88 zł.

Projekt przewiduje udział niespełna 700 studentów, którzy zaczną studia w październiku br., realizując zmodyfikowane programy kształcenia. Uniwersytet zachęca młodych ludzi, którzy planują rozpocząć studia wyższe, lecz jeszcze nie zdecydowali co chcą robić, do zapoznania się z ofertą objętych projektem Kierunków .

W ramach projektu zaplanowano:

1. Modyfikację programów kształcenia 13 kierunków studiów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.urk.edu.pl.

2. Prowadzenie zajęć  według nowych programów, które odpowiadają aktualnym potrzebom branży z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i sprzętu dydaktycznego. Część zajęć prowadzona będzie przez ekspertów z przemysłu.

Zaplanowano również szereg działań wspierających dla studentów, mających na celu przeciwdziałanie rezygnacji ze studiów. Są to m.in.:

• bezpłatne zajęcia wyrównawcze, kursy z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz wsparcie psychologiczne;

• płatne staże w przedsiębiorstwach branżowych;

• kursy branżowe  dla studentów zmodyfikowanych kierunków studiów, w tym kursy z zakresu rolnictwa regeneratywnego, audytów systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, a także szkolenia z zakresu ziołolecznictwa i diagnostyki laboratoryjnej.

Dzięki wsparciu finansowemu z UE możliwe będzie wprowadzenie innowacyjnych programów kształcenia oraz dostosowanie uczelni do potrzeb współczesnego rynku pracy. Projekt „Kształtowanie liderów transformacji – uczelnia rozwoju kompetencji” stanowi krok w stronę nowoczesnej edukacji, która odpowiada na wyzwania współczesnego świata i przygotowuje młodych ludzi do roli liderów w kluczowych sektorach gospodarki.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie