Wrzesień 2023
Udostępnij:

Uroczysta Inauguracja Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki


Inauguracja działalności i uroczyste otwarcie Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki (CBBPiA) odbyła się 18 września 2023 r. W wydarzeniu udział wziął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

Uroczystego otwarcia placówki naukowo-badawczej dokonali: Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Łukasiewicz- Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wraz z Andrzejem Dybczyńskim – Prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz. Biskup Robert Chrząszcz dokonał poświęcenia CBBPiA oraz odczytał list Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Podczas wydarzenia wręczono także medale dla zasłużonych pracowników Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za osiągnięcia naukowe i długoletnią służbę.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, m.in.: Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski, Józef Gawron- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Muzyk- Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, bryg. Marek Chwała -  Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Grzegorz Kądzielawski – Przewodniczący Rady Instytutu, Wiceprezes ds. innowacji i programów B+R, Grupa Azoty S.A., prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.


 

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki jest inicjatywą w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, której głównym celem jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu poprzez innowacyjne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i akustyki. Współpraca Centrum z wiodącymi jednostkami naukowymi, takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, jest kluczowym elementem osiągnięcia celów. Umożliwia tworzenie technologicznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb polskiego sektora budowlanego oraz przyspiesza innowacje w kierunku Przemysłu 4.0. Ponadto niezwykle istotnym aspektem jest współpraca z samorządem województwa małopolskiego w zakresie regionalnych specjalizacji i programów finansowania nauki. Te działania tworzą koncepcję tzw. „złotego trójkąta, gdzie na rzecz budowania zdolności innowacyjnych wysiłki łączą partnerzy z trzech sfer: biznesu, nauki i administracji.

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w odpowiedzi na rosnące wyzwania społeczno-gospodarcze związane z nowoczesnym budownictwem. W obliczu potrzeby dostarczenia ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań dla branży budowlanej, Centrum skupia się na innowacyjnych technologiach, które spełniają wymogi ekologiczne, są energooszczędne i bezpieczne dla użytkowników. Centrum nie tylko prowadzi badania, ale także staje się miejscem edukacji dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. To miejsce, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę i praktyczne doświadczenie, a jednocześnie stanowi poligon doświadczalny dla strażaków.

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych posiada wieloletnie doświadczenie naukowo-badawcze w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i akustyki.  Dotyczy to zarówno wyrobów czy systemów budowlanych jak i elementów wyposażenia wnętrz, które nie podlegają przepisom prawa budowlanego, ale są równie istotne dla zachowania określonego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.Posiadane wyposażenie badawcze oraz doświadczenie czyni Instytut jednym z dwóch największych ośrodków badań ogniowych w Polsce i największym w obszarze Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dodatkowo jest jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jednym z trzech w Europie prowadzącym badania ogniowe w dużej skali na ścianie badawczej o wysokości 10 metrów.

Nowopowstałe Centrum będzie się składać z następujących modułów:
•    Strefa badań stopnia rozprzestrzenia ognia przez ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz realizowanych dla otwartego ognia o powierzchni 200 m2
i wysokości 16 m. Badania wykonywane w średniej i dużej skali (ściana badawcza o wysokości 10 m).
•    Strefa badań ogniowych realizowanych w komorach zamkniętych. Obejmuje ona oznaczanie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 oraz badania odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2. Powierzchnia hali 600 m2 i wysokość 8 m. W hali znajduje się suwnica o udźwigu 10 T do transportu próbek do badań odporności ogniowej.
•    Strefa przygotowania i kondycjonowania próbek do badań. Powierzchnia hali 250 m2 i wysokość 8 m.
•    Strefa badań izolacyjności akustycznej składającej się z dwóch komór pogłosowych, nadawczej o objętości 61,2 m3 i odbiorczej o objętości 51,8 m3.  Komory wykonane są z żelbetowych monolitycznych elementów o grubości 30,0 cm. Elementy żelbetowe są oddylatowane względem siebie i posadzki oraz odizolowane wibroizolacją.
•    Strefa badań pochłaniania dźwięku spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. Objętość komory wynosi 217,56 m3, a górna granica pola powierzchni wynosi 12,67 m2.

W tekście wykorzystano materiały informacyjne Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie