Wrzesień 2023
Udostępnij:

URK NA KRYNICA FORUM 2023


JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK oraz  prof. dr hab. inż. Jarosław Socha i dr Luiza Tymińska-Czabańska - naukowcy z Wydziału Leśnego uczestniczyli w KRYNICA FORUM 2023, które odbywa się w dniach 13-15 września w Krynicy-Zdroju.

Krynica Forum to wydarzenie łączące biznes, politykę i środowisko akademickie.

 Od lewej dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk - Dyrektor Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego i JM Rektor URK - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

Od lewej Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, JM Rektor URK - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK i Pan Paweł Szczygieł - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. 

14 września odbył się Panel patronacki Lasów Państwowych: Nasz Zielony Ład. Polski model gospodarki leśnej w którym uczestniczyli prof. dr hab. inż. Jarosław Socha i dr Luiza Tymińska-Czabańska – naukowcy z Wydziału Leśnego oraz Józef Kubica – Dyrektor  Generalny Lasów Państwowych i Maksymilian Wysocki – moderator, Fratria.

15 września odbyła się Debata Narodowej Rady Rozwoju: Żywiąc, bronią. Rolnicy i producenci żywności dla bezpieczeństwa Polski z udziałem dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK - Rektora Uniwersytetu Rolniczego. 

W debacie udział wzięli:

Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Jan Krzysztof Ardanowski - Były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

prof. dr hab. Marek Wigier - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Stanisław Koczot - Moderator, Fratria

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie