Styczeń 2023
Udostępnij:

UNIWERSYTET ROLNICZY BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁ Z URZĘDEM STATYSTYCZNYM W KRAKOWIE


24 stycznia br. JM Rektor URK, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK wspólnie z Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Agnieszką Szlubowską podpisali umowę o współpracy obu jednostek.Wspólne prowadzenie prac: doktorskich, magisterskich, projektów naukowo-badawczych, organizowanie staży i praktyk studenckich, aplikowanie o granty na badania naukowe, współorganizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i szkoleń, współpraca przy publikacjach – to ogólny zarys planowanych wspólnych działań obu jednostek.


Zakres działalności Urzędu Statystycznego w Krakowie obejmuje m.in. prowadzenie  działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej o dużym potencjale metodologicznym i analitycznym, specjalizującej się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej w obszarach: gospodarka społeczna, zdrowie i ochrona zdrowia, kultura, pomoc społeczna, piecza zastępcza i ratownictwo.

Dodatkowo Urząd Statystyczny zbiera, gromadzi, opracowuje oraz analizuje dane statystyczne, prowadzi prace wynikające z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz prace metodologiczne, a także prowadzi i realizuje spisy powszechne oraz inne badania o szerokim zakresie obserwacji na terenie województwa małopolskiego.  Wynikowe informacje statystyczne dotyczące obszaru województwa małopolskiego są przez Urząd udostępniane i rozpowszechniane. Prowadzone są badania i analizy regionalne istotne z punktu widzenia specyfiki województwa (w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi) oraz realizowane prace w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce (w tym edukacja statystyczna na terenie województwa małopolskiego).Reprezentantem z ramienia Uczelni w zakresie podejmowanych wspólnych działań w ramach umowy będzie Koordynator dyscypliny: ekonomia i finanse - dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic. prof. URK, a z ramienia Urzędu Statystycznego – Pani Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie.

fot. Adam Mróz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie