Styczeń 2023
Udostępnij:

XL Olimpiada Młodych Producentów Rolnych


Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Małopolskiego organizuje już po raz kolejny Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, studentów, młodych producentów rolnych oraz dyrektorów, nauczycieli i partnerów do udziału w XL Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. W zeszłym roku do rywalizacji w Olimpiadzie wystartowało łącznie około 1000 uczestników.

W Olimpiadzie mogą brać udział producenci rolni: rolnicy, domownicy w gospodarstwach rolnych, właściciele i współwłaściciele gospodarstw rolnych, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w wieku od 16 do 40 roku życia, uczniowie szkół średnich, zasadniczych szkół zawodowych oraz pozostałych szkół ponadpodstawowych, pobierający naukę na profilu o charakterze rolniczym, ogrodniczym, weterynaryjnym lub innym bezpośrednio powiązanym z działalnością rolniczą,  a także studenci kierunków rolniczych i przyrodniczych.

Tegoroczna edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych będzie skupiać się na następujących zagadnieniach:
•    Produkcja roślinna, nawożenie i ochrona roślin;
•    Produkcja zwierzęca;
•    Mechanizacja rolnictwa;
•    Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, biogaz i biometan oraz wpływ zmian klimatu na działalność rolniczą;
•    Ekonomika i zarządzanie, system ubezpieczeń rolniczych;
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy;
•    Zagadnienia dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów w  Małopolsce odbędzie się w dniu 24.02.2023 r. o godz. 10:00 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

Finał Krajowy odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku, podczas XXVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objął JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

REGULAMIN OLIMPIADY

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie