Listopad 2022
Udostępnij:

„ŚNIADANIE Z PRZEDSIĘBIORCĄ” – SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0”, BRANŻA: ENERGETYKA I INŻYNIERIA MECHANICZNA JUŻ 22 LISTOPADA


„Śniadanie z przedsiębiorcą" to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.
Podczas spotkania przy śniadaniu zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Inżynierii Produkcyjnej i Energetyki.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

FORMULARZ: https://forms.gle/XdURitbiSEu9Kb1G7

W trakcie spotkanie będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2022 r. w gmachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków (sala 425, budynek D) w godz. 10:00–12:00.


Program:

10:00 – 10:15 „Przedsiębiorczy kwadrans kawowy”

10:15 – 10:20 Otwarcie spotkania przez Organizatorów

10:20 – 10:30 Omówienie głównych celów Projektu

„Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przedstawienie trendów w branżach związanych z Inżynierią Produkcji i Energetyki.

(Broker Technologii URK – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)

10:30 – 10:50 Prezentacja tematów badawczych z potencjałem do wdrożenia oraz możliwości współpracy biznesowej, realizowanych na WIPiE (w aspekcie biznesowym, tj. oferta badawcza, możliwości przeprowadzenia badań, oferta laboratoriów, priorytetowe technologie powstałe na Wydziale)

(Przedstawiciele WIPiE)

10:50 – 12:00 Dyskusja

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Więcej o projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0": https://inkubator4.urk.edu.pl

Strona internetowa organizatora: https://ctt.urk.edu.pl

Osoba do kontaktu:

Wojciech Borówka
broker technologii
tel.: 12 662 43 32
e-mail: wojciech.borowka@urk.edu.pl

Zapraszamy do udziału!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie