Wrzesień 2022
Udostępnij:

REKRUTACJA KOLEJNEGO ROCZNIKA DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE


15 września 2022 r. odbył się ostatni etap rekrutacji kandydatów na doktorantów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w roku akademickim 2022/2023. Rekrutowaliśmy kandydatów z 6 dyscyplin ewaluowanych w naszej Uczelni (nauki leśne, technologia żywności i żywienia, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, ekonomia i finanse). W ostatnim etapie Zespoły kwalifikacyjne powołane przez rady ww. dyscyplin wysłuchały prezentacji kandydatów, które związane są z tematami badawczymi zgłoszonymi do konkursu.

Do konkursu zgłosiło się 21 kandydatów z Polski oraz 21 kandydatów z zagranicy (Iran, Pakistan, Egipt, Indie, Nigeria, Etiopia, Turcja, Meksyk). Zwiększająca się liczba kandydatów z zagranicy świadczy o wzrastającym zainteresowaniu cudzoziemców kształceniem się w nasze Szkole Doktorskiej. W porozumieniu z JM Rektorem, dla kandydatów z Polski przewidziano 14 miejsc, dla kandydatów z zagranicy 6 miejsc oraz 1 miejsce dla kandydata w programie EUROHORT. W zdecydowanej większości kandydaci wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem oraz znaczącym już dorobkiem naukowym i aktywnością naukową. Wyniki rekrutacji (lista rankingowa) znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej:

https://phdschool.urk.edu.pl/zasoby/109/Lista_rankingowa.pdf.

Dodatkowo Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o dokonaniu wpisu na listę doktorantów beneficjentów projektów badawczych oraz programu MEiN Doktorat wdrożeniowy. Decyzje Komisji znajdują się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, w linku:

https://phdschool.urk.edu.pl/zasoby/109/Uchwala_nr_2_i_3.pdf.

Wszystkim nowoprzyjętym Doktorantom gratulujemy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Życzymy owocnych studiów oraz realizacji swoich marzeń naukowych.

Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie