Lipiec 2022
Udostępnij:

UNIWERSYTET ROLNICZY REALIZUJE OPERACJĘ „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”


 

„Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”


Partner KSOW: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu 31 października 2023 r.


Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich (KGW): klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym, które dostarczy informacji jak wprowadzać do obrotu i sprzedawać własnoręcznie wytworzone produkty za pośrednictwem Internetu.

Formy realizacji operacji

W ramach operacji zorganizowane zostaną:
•    kurs e-learningowy,
•    wyjazd studyjny krajowy,
•    konferencja,
•    publikacja,
•    strona internetowa.


Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do 240 osób ze wszystkich 16 województw, w tym: członkowie KGW - ok. 12 osób x 16 województw = 200 osób; przedstawiciele LGD - po 2 osoby z 16 województw = 32 osoby oraz doradcy po 1 osobie z ośmiu makroregionów = 8 osób.

Przewidywane efekty:
•    Przeszkolenie 240 osób w zakresie: sieciowania i klastrowania, komunikacji interpersonalnej, produkcji i przetwórstwa oraz e-commerce.
•    Nabycie umiejętności praktycznych przez uczestników.
•    Propagowanie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości wiejskiej i popularyzacja wiedzy w szerokim gronie odbiorców w zakresie praktyk stosowanych przez KGW w celu budowania sieci społecznych.
•    Strona internetowa jako stały monitoring i wymiana wiedzy jak również informacje związane z działalnością KGW w społecznościach lokalnych.
•    Dla 48 osób nabycie umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatem. Certyfikat ten będzie uprawniał absolwentów kursu do przeprowadzania szkoleń, demonstracji, pokazów, itp. dedykowanym członkom KGW w zakresie nabytej wiedzy i umiejętności (szkolenia kaskadowe).

Odwiedź portal KSOW . Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Kierownikiem operacji jest Pani dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie