Maj 2022
Udostępnij:

KONKURS NA 2 STANOWISKA DLA DOKTORANTÓW W RAMACH GRANTU SONATA BIS 11


Właśnie ogłoszono konkurs  na 2 stanowiska dla doktorantów, na okres 48 miesięcy w ramach realizacji grantu „Procesy glebotwórcze i akumulacja węgla w zrekultywowanych glebach leśnych zawierających pirogenne i kopalne pozostałości węgla oraz rola organizmów glebowych w tych procesach”.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

Konkurs jest efektem niedawno otrzymanego przez Panią dr hab. inż. Agnieszkę Józefowską prof. URK z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego grantu w ramach konkursu NCN Sonata Bis 11 na kwotę 1 721 786 zł. Projekt będzie trwał 60 miesięcy i w ramach tego projektu będą zrealizowane dwa doktoraty.

Celem tego projektu jest określenie roli organizmów glebowych w rozwoju i regeneracji gleb leśnych zawierających węgiel pirogeniczny (pozostały po niecałkowitym spaleniu roślin) i geogeniczny (kopalne pozostałości węgla). Największa uwaga będzie kładziona na zachodzące procesy glebotwórcze i akumulację węgla w warunkach regenerowanych i odtwarzanych ekosystemów leśnych.
Planowane badania są wielowymiarowe i pozwolą rozszerzyć wiedzę z zakresu gleboznawstwa, biologii gleby oraz odtwarzania ekosystemów leśnych, a także na poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów odpowiedzialnych za magazynowanie węgla w glebie zaburzonej przez działalność człowieka. Wyniki tych badań w znaczący sposób poprawią zrozumienie mechanizmów i dynamiki procesów glebotwórczych w trzech typach terenów zdegradowanych, w różnych scenariuszach zalesień. Oczekuje się, że ponowny wzrost lasów po dawnych wielkoskalowych zakłóceniach będzie miał kluczowe znaczenie dla spowolnienia tempa emisji dwutlenku węgla w atmosferze. Jednak czynniki napędzające gromadzenie się węgla w glebie, w różnych scenariuszach sukcesji z dodatkowym węglem, pozostają słabo scharakteryzowane. Ponadto uzyskanie wyniki i wnioski mogą być wykorzystane nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie