Maj 2022
Udostępnij:

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIWERSYTETEM ROLNICZYM, A SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W BIBICACH


Dzisiaj Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK wspólnie z Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, mgr Anną Górką podpisali umowę o współpracy obu jednostek.W spotkaniu udział wzięli także: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, mgr Anna Soblik, a także wicedyrektorzy Szkoły w Bibicach: mgr Eliza Emerla, mgr Katarzyna Goraj-Zębala oraz mgr inż. Monika Sikoń. Nie zabrakło także Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły – Pani  Izabeli Kowalczyk- Sakwy, a także przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: przewodniczącego: Szymona Prażmowskiego (z klasy 8b), zastępcy: Michelle Szczepańskiej (z klasy 7b) oraz sekretarza: Tymoteusza Drozda (z klasy 8e).Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego na spotkaniu obecni byli: prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich na Wydziale Technologii Żywności, która odpowiadać będzie za realizację zapisów umowy, a także dr inż. Michał Szanduła, Dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego oraz mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy URK.

Celem umowy jest wspólne promowanie w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży.  Uniwersytet objął patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych, związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię. W ramach umowy pracownicy naukowi Uniwersytetu przeprowadzać będą zajęcia z uczniami Szkoły na zaproponowane przez nią tematy. Dzieci będą też miały możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych i pokazach eksperymentalnych z zakresu chemii.

Podpisanie wzajemnej umowy o współpracy odbyło się podczas Szkolnego Tygodnia Zdrowia, który odbywa się aktualnie na terenie Szkoły. W ramach wydarzenia odbywają się m.in. akcje promujące zdrowy tryb życia, pogadanki, warsztaty, konkursy z nagrodami, czy pokazy. Dzieci tej Szkoły od najmłodszych lat mają wpajane zasady zdrowego trybu życia, co także zgodne jest z programem kształcenia i filozofią Uniwersytetu Rolniczego, a w szczególności Wydziału Technologii Żywności URK.Obecni na spotkaniu reprezentanci Uniwersytetu Rolniczego zaproszeni zostali do grona Komisji Konkursowej, gdzie ocenili część prac wykonanych przez Uczniów, a także wysłuchali recytacji wierszy w wykonaniu wyróżnionych, najmłodszych Uczniów Szkoły. Wszystkie prezentacje bardzo przypadły do gustu reprezentantom Jury, dlatego wybór najlepszych był bardzo trudny. Z uczniami wybranych klas spotkamy się już niedługo w murach Uniwersytetu.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie