Luty 2022
Udostępnij:

JM REKTOR UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE, DR HAB. INŻ. SYLWESTER TABOR, PROF. URK CZŁONKIEM RADY PROGRAMOWEJ GREEN ENERGY CONGRESS (GEC22)


JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK został Członkiem Rady Programowej Green Energy Congress (GEC22).26 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Green Energy Congress (GEC22). W spotkaniu udział wzięli eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej, GOZ, OZE oraz ESG — naukowcy, przedstawiciele biznesu, przedsiębiorstw komunalnych, reprezentanci miast, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia omówione zostały główne założenia i cele Green Energy Congress. Proponowana tematyka tegorocznego Kongresu, który planowany jest na 4-5 października 2022 r. skupiać się będzie m.in. na: kwestiach związanych z finansowaniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań, tematyce atomu i wodoru, zaangażowaniu samorządów w tworzenie inteligentnych rozwiązań dla miast oraz sposobów zagospodarowania miejskiej przestrzeni, tzw. śladu środowiskowego i zapotrzebowania na surowce oraz sposobów utylizacji urządzeń takich jak akumulatory, panele fotowoltaiczne, a także udziału młodych osób w kształtowaniu ekologicznej świadomości.

Podczas spotkania, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK zwrócił uwagę m.in. na problematykę recyklingu i zagospodarowania odpadów technologicznych, a także potrzebę kompleksowych działań mających na celu wdrażanie  proekologicznych rozwiązań. Dotyczy to m.in. kształtowania zieleni w mieście (zielonych przestrzeni, zielonych dachów, doboru roślinności etc.), w odniesieniu do faktu, iż duże miasta zużywają blisko 70% energii i jednocześnie odpowiadają za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo zwrócił uwagę na  globalny wzrost powierzchni zurbanizowanej miast i obszarów będących bezpośrednio w sąsiedztwie tych miast, jako miejsca zamieszkania większości obywateli Polski. Dlatego kompleksowe rozwiązania muszą uwzględniać nie tylko miasto, ale także jego bliskie i dalsze otoczenie.

Green Energy Congress jest cyklicznym wydarzeniem, skoncentrowanym na sposobach transmisji polskiego systemu energetycznego na niskoemisyjny, OZE oraz ekologicznych rozwiązań odpowiednich dla przemysłu, samorządów oraz społeczeństwa.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie