Usługa Microsoft Forms przeznaczona jest do tworzenia testów, ankiet, kwestionariuszy, formularzy rejestracji i innych formularzy.
Microsoft Forms pozwala w prosty i szybki sposób utworzyć formularze internetowe, które wykorzystane mogą być do testowania wiedzy studentów, lub też wykorzystane mogą być jako kwestionariusze do gromadzenia danych.


   W celu dostępu do aplikacji Microsoft 365/MS Office 365, należy posiadać konto w domenie

     @student.urk.edu.pl - Studenci URK
     @urk.edu.pl - Pracownicy URK.

   Studenci - podają login (imie.nazwisko@student.urk.edu.pl) oraz hasło do poczty w domenie student.urk.edu.pl,

  Pracownicy - podają login xxxxxxx@urk.edu.pl (gdzie xxxxxxxx – nazwa użytkownika z HCM) oraz hasło jak do systemu HCM

Logujemy się do Microsoft 365 i wybieramy spośród dostępnych aplikacji MS Forms

 


  Logowanie się do aplikacji Microsoft Forms       Instrukcja


  Tworzenie formularza w aplikacji Microsoft Forms       Instrukcja


  Dostosowywanie ustawień formularza lub testu w programie Microsoft Forms       Instrukcja


  Wyślij formularz i zbierz odpowiedzi       Instrukcja


  Wyświetlanie wyników w aplikacji Microsoft Forms       Instrukcja


  Tworzenie testu w aplikacji Microsoft Forms    Instrukcja


  Dostosowywanie ustawień formularza lub testu w programie Microsoft Forms       Instrukcja


  Wyślij test i zbierz odpowiedzi       Instrukcja


  Sprawdzanie i udostępnianie wyników testu       Instrukcja


 

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Microsoft 365