BanerUR
Kwestura
 • Kwestura
  • Dyrektor ds. finansowych
   • Dział Wynagrodzeń i Rozliczeń z Budżetem
   • Sekcja ds. Socjalnych
   • Pełnomocnicy Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych

  • Dyrektor ds. rachunkowości
   • Dział Ewidencji Księgowej
   • Dział Limitów i Dekretacji
   • Księgowość LZD