BanerUR
Konwent

Skład Konwentu
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2016-2020

1.

Jacek Krupa

Przewodniczący Konwentu,
Marszałek Województwa Małopolskiego

2.

Wojciech Kozak

Wiceprzewodniczący Konwentu,
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

3.

prof. Włodzimierz Sady

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

4.

Bogusław Berka

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Rolno-Przemysłowego AGROMAX Sp. z o.o. w Raciborzu

5.

Zbigniew Bodzioch

Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

6.

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej

7.

Dariusz Czech

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Tymbark S.A.

8.

Stanisław Dąbrowa

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

9.

Krzysztof Grzegorzek

Prezes Zarządu Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.

10.

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

11.

Zbigniew Klimowicz

Prezes Grupy Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ Sp. z o.o.

12.

Zdzisław Kulpa

Dyrektor Zakładów Drobiarskich CEDROB S.A.
w Niepołomicach

13.

Krzysztof Maurer

Właściciel P.P.U.H. Tłocznia Maurer

14.

Dorota Niedziela

Poseł na Sejm RP

15.

Antoni Rączka

Dyrektor KONSPOL Nowy Sącz

16.

Jan Waga

Przewodniczący Rady Nadzorczej AKJ Capital S.A.

17.

prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Za-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju

18.

Agnieszka Szewczyk-Kuta

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

19.

Jan Kosiorowski

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

20.

dr inż. Mirosław Dubiel

REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o.

21.

mec. Krystyna Sieniawska

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
Prezes Ogólnopolskiej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

22.

Bartłomiej Skrzydlewski

Prezes Zarządu AMPLUS Sp. z o.o.

23.

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający
LifeScience Klaster Kraków

24.

Paweł Ptasznik

Dyrektor
Alior Bank SA

25.

prof. Janusz Żmija

Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych
Rektor UR w latach 2005-2012