Listopad 2021

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na bezpłatne Wirtualne Targi Przedsiębiorczości UR, które odbędą się 18 listopada 2021 r. na platformie Microsoft Teams.

Celem wydarzenia jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie studentów UR w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, w szczególności w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja do zapoznania się z aktualną sytuacją panującą na lokalnym rynku pracy, a także szansa spotkania z potencjalnymi pracodawcami, pozyskanie informacji, które będą pomocne w założeniu własnej firmy. Odbędą się również ciekawe prelekcje i webinar'y.

Targi organizowane są w ramach projektu pn.: "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni" przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie 3.5 "Kompleksowe programy szkół wyższych".

PROGRAM

 


Zapraszamy do udziału!

Data wydarzenia: 18 Listopada 2021
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie