Dietetyka

Studia II stopnia

Rodzaj studiów:

Studia II stopnia, magisterskie, trwają 3 semestry - studia stacjonarne (po inż.) i 4 semestry - studia niestacjonarne (po lic.). Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra

Forma:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia. Ma wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także umie prowadzić edukację żywieniową. Absolwent ma także wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

     


   

Absolwenci studiów I-go stopnia, Dietetyka, mają możliwość podjęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  II-go stopnia. Przedmioty objęte planem studiów stacjonarnych,  II-go stopnia, na kierunku dietetyka, w ogólnej liczbie 768 godzin  lub niestacjonarnych, obejmujących 1096 godziny, podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy.

Grupa przedmiotów obowiązkowych: Demografia i epidemiologia żywieniowa, Żywienie kliniczne, Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych, Informatyka stosowana, Diagnostyka laboratoryjna, Immunologia, Edukacja i poradnictwo żywieniowe, Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, Ocena żywienia, Metody badań eksperymentalnych, Seminarium, Patofizjologia kliniczna, Zarządzanie i marketing, Zdrowie publiczne, Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach, Podstawy przedsiębiorczości, Seminarium dyplomowe,  Język obcy, Praktyka dyplomowa (200 godz.)

Grupa przedmiotów fakultatywnych: Elektywy kierunkowe realizowane przez wszystkich studentów, Elektywy z zakresu z zakresu przechowalnictwa żywności; Elektywy związane ze studiowanym kierunkiem, Zajęcia  z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionu.

Program studiów dostępny w zakładce Student – Program studiów

                                                                                           

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK