Dietetyka
 

Zarys studiów   

Rodzaj studiów: inżynierskie - I stopnia
Liczba semestrów: 7
Profil: praktyczne
Liczba godzin: 2400
Liczba godzin praktyk zawodowych: 480 (3 miesiące)

Program kształcenia

Download PDF

Kontakt

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122 
30-149 Kraków
tel.: 12 662 47 48 (49)
fax: 12 662 47 50
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl

 
 

Profil absolwenta

 • Absolwent ma wiedzę z  zakresu żywienia człowieka zdrowego i  zagrożonego bądź dotkniętego chorobami zaliczanymi do chronicznych chorób niezakaźnych
 • wykazuje umiejętność planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet
 • nabędzie umiejętności pozwalające na wykonywanie oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz rozpoznawania niedożywienia
 • ma wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia
 • umie prowadzić edukację żywieniową
 • ma wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności
 • ma wiedzę z zakresu  systemów kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów  żywnościowych i potraw
 • jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego)
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia
 • potrafi obsługiwać różne programy komputerowe
 • zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR