Biuro promocji i Informacji
Biuro Promocji

Zadania Biura Promocji i Informacji sprowadzają się do realizowania założeń mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Rolniczego. Polegają przede wszystkim na prowadzeniu działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu informowania oraz szeroko rozumianej promocji Uczelni, w tym jej oferty edukacyjnej oraz potencjału badawczego. Działania te skierowane są do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym podkreśleniem potencjalnych kandydatów na studia.
Swoje założenia realizuje poprzez efektywną komunikację oraz współpracę zarówno z jednostkami uczelni, jak i instytucjami zewnętrznymi. Poza działaniami stricte marketingowymi wdraża do swojej strategii elementy public relations.

Biuro Promocji i Informacji m.in.: uczestniczy oraz współorganizuje imprezy głównie o charakterze popularno-naukowym, uczestniczy we wszelkiego rodzaju inicjatywach propagujących naukę i kulturę akademicką, przygotowuje odpowiednie zaplecze informacyjne za pomocą różnorodnych nośników i upowszechnia je na forum zewnętrznym Uczelni, jak i w jej strukturach, prowadzi monitoring mediów wraz z archiwizacją informacji prasowych, współpracuje z przedstawicielami mediów oraz dba o ich regularne informowanie na temat aktualnych wydarzeń na Uczelni.
W realizacji zadań promocyjnych Biuro współpracuje z innymi instytucjami o charakterze edukacyjnym, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami samorządowymi oraz pozostałymi jednostkami, dzięki którym podjęte działania mogą przysłużyć się promowaniu działalności Uczelni wraz z jej unikalną wartością i znaczeniem dla społeczności.

 

Na Uczelni dzieje się coś ciekawego? Poinformuj Nas !
Zachęcamy do systematycznego przesyłania informacji na temat ciekawych wydarzeń w Państwa jednostce uczelnianej, np. gdy organizują lub współorganizują Państwo ciekawą konferencję, sympozjum, zjazd, koncert, wieczór literacki, spotkanie promocyjne, debatę, podpisali Państwo ważną umowę o współpracy, uzyskali dotację na interesujące badania czy właśnie otwierają Państwo nowe laboratorium lub dokonali ciekawych odkryć itp.

Informacje, które chcieliby Państwo zamieścić w Biuletynie Informacyjnym UR, proszę wysyłać na adres jacek.okarmus@urk.edu.pl.

Informacje, o których chcieliby Państwo powiadomić media, proszę wysyłać do rzecznika prasowego Uczelni na adres i.majewska@urk.edu.pl.

Informacje, które chcieliby Państwo rozesłać do wiadomości wszystkich pracowników Uczelni lub zamieścić na stronie UR, proszę wysyłać na adres promocja@urk.edu.pl albo j.roczniewska@urk.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych wiadomości.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i szerokiego informowania o swoich działaniach.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Joanna Pietras