Sierpień 2017
Udostępnij:

20 listopada odbyło się III Forum Green Smart City- głos nauki w walce ze smogiem


Około 300 osób wzięło udział w zorganizowanym po raz trzeci na Uniwersytecie Rolniczym Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Krakowa i Małopolski oraz naukowcy z trzech krakowskich Uczelni tworzących InnoTechKrak – Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem  mieszkańców Krakowa oraz  studentów krakowskich uczelni . Podczas Forum zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz Zielonego Krakowa pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a Gminą Miejską Kraków. Uroczystego  podpisania dokumentu dokonali: prof. dr. hab. inż. Krzysztof Ostrowski  (prorektor UR ds. organizacji i rozwoju uczelni) oraz mgr. Piotr Kempf (dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie).  Jak podkreślił prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - Z uczelni mogą szerokim strumieniem płynąć innowacyjne i skuteczne pomysły na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, które potem Zarząd Zieleni Miejskiej będzie mógł wdrażać. Zaznaczył też, że obecnie problemem nie jest brak technologii do walki z zanieczyszczeniem powietrza, tylko wciąż mała świadomość społeczna, jak dużym zagrożeniem jest smog.

Celem podpisanego porozumienia jest współpraca pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, a Uniwersytetem Rolniczym na rzecz rozwoju terenów zieleni miejskiej w mieście Krakowie. Powyższa współpraca ma obejmować działania zmierzające do poprawy stanu zieleni miejskiej poprzez wspólne wykonywanie opracowań studialnych, projektów i analiz, projektów kursowych i dyplomowych I i II stopnia oraz współorganizację studenckich konkursów branżowych związanych z tematyką zieleni miejskiej. Cel ma być realizowany poprzez wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie edukacji i badań nad stanem krajobrazów Krakowa, popularyzację misji zawodu architekta krajobrazu w środowisku samorządowym i partnerów gospodarczych. Strony porozumienia mają się też wzajemnie wspierać i współpracować w celu  pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finasowania w zakresie dotyczącym terenów zieleni miejskiej, a także wspólnie organizować kursy, szkolenia i konferencje dla swoich kadr.

Wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy zorganizował już m.in. akcje sadzenia drzew – w Parku Krakowian mieszczącym się przy ulicy Falistej w Krakowie (28.10.2017) oraz  na terenie uroczyska Łasina na Sikorniku (23.04.2016).

Fotogaleria wydarzenia: https://urk.edu.pl/index/site/3356/1004

Strona poświęcona wydarzeniu: https://fgsc.urk.edu.pl/

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK