URK
Maj 2023
WIZYTA MINISTRA INFASTRUKTURY NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE, 4 lipca 2022 r.,FOT. I. MAJEWSKA, MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie