Maj 2018

W roku 2017/2018 pracownicy Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny) są wykonawcami w grancie szkoleniowym pt. "Workshops on long-term agricultural effects on soils, as the natural resources of sustainability" finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego (http://visegradfund.org/).

Celem grantu jest zawiązanie współpracy naukowej pomiędzy pracownikami naukowymi czterech jednostek: Katedry Agronomii Uniwersytetu w Debreczenie - Węgry (lider), Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Agricultural Research, Ltd. (Troubsko, Czechy) oraz National Agriculture and Food Centre (Trebisov, Słowacja).

Służyć temu mają cztery dwudniowe warsztaty podczas których dyskutowane będą wyniki uzyskane w trakcie realizacji wieloletnich eksperymentów polowych. Zagadnienia badawcze poruszane podczas warsztatów, obejmują kwestie związane ze zrównoważeniem środowiska glebowego ale też zagrożeniami wywołanymi wieloletnią uprawą roli jak erozja, spadek zawartości materii organicznej w glebie, ugniatanie, zakwaszenie, podwyższone zasolenie gleby.

W dniach 14-15 maja 2018 warsztaty będą zorganizowane przez Katedrę Agrotechniki i Ekologii Rolniczej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR i w Stacji Doświadczalnej w Prusach k. Krakowa. Tytuł spotkania: Studies of soil properties under the long-term organic and conventional farming in the mountain conditions of southern Poland. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zostanie wygłoszonych pięć referatów:

  1. The effect of soil tillage on soil erosion. Ekspert: Maciej Chowaniak, PhD;
  2. The effect of LAI on the intensity of soil erosion. Ekspert: Prof. Kazimierz Klima;
  3. Influence of soil tillage systems and the Effective Microorganisms on physical and biological properties of soil. Ekspert Andrzej Joniec, PhD (CIECH Sarzyna);
  4. The effect of farming systems of selected soil properties and yields of crops. Ekspert: Prof. Kazimierz Klima;
  5. Changes of organic carbon, total nitrogen and C:N ratio in soil under different soil management systems. Ekspert: Katarzyna Pużyńska, PhD

W drugim dniu warsztatów uczestnicy obejrzą eksperymenty polowe realizowane w Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Prusach.

Organizatorzy zapraszają wszystkich naukowców, studentów, praktyków i osoby zainteresowane do udziału w warsztatach w dn. 14-15 maja 2018.

Więcej informacji na temat wydarzenia: http://www.agr.unideb.hu/vfp

Data wydarzenia: 14 - 15 Maja 2018
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK