Lipiec 2021
Udostępnij:

Trwa rekrutacja


Drogi Kandydacie!

Do 12 lipca trwa rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie oraz na studia II stopnia (terminy dostępne tutaj)

Zapraszamy do zapoznania się z „ofertą dydaktyczną” na stronie: https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta i chcesz studiować w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, zapraszamy Cię do rejestracji online w systemie IRK. Aby odnaleźć interesującą Cię rekrutację, kliknij odnośnik "zmień rekrutację" z prawej strony, na szarym pasku.

Informacje dotyczące rekrutacji wraz z uchwałą rekrutacyjną znajdziesz na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK odbywa się następująco:

1. Zakładasz i aktywujesz konto w IRK,

2. Wypełniasz po kolei formularze oraz wgrywasz swoją aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

3. Wprowadzasz wyniki lub udzielasz zgody na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur KReM (dotyczy kandydatów na I stopień lub jednolite studia magisterskie),

4. Wybierasz studia z katalogu i rejestrujesz się,

5. Dokonujesz opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta wygenerowany w IRK,

6. Czekasz na wyniki,

7. Po zakwalifikowaniu na studia składasz komplet wymaganych dokumentów w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego wybranych przez Ciebie studiów,

8. Na niektórych kierunkach wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tych kierunkach. Skierowanie na takie badania otrzymuje się w zespole rekrutacyjnym przy składaniu kompletu dokumentów.

9. Dokonujesz opłaty za legitymację w wysokości 22 zł na konto wydziału, którego numer znajdziesz na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3298 w zakładce opłaty,

10. Dokonujesz wpisu na studia w dziekanacie.

Pamiętaj, żeby zostać wpisanym na listę studentów, nie wystarczy samo zakwalifikowanie do przyjęcia na studia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia składają w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego komplet dokumentów, następnie dokonują wpisu na studia osobiście. Jeśli z powodu choroby, pracy lub wyjazdu, nie możesz tych czynności dokonać osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który dokona wszelkich formalności, związanych z przyjęciem na studia za Ciebie.

Dodatkowo informujemy, że na stronie https://rekrutacja.urk.edu.pl/ znajdują się ważne informacje na temat dokumentów i opłat:

W zakładce do pobrania znajdują się wzory wniosków związanych z procesem rekrutacji oraz wzór pełnomocnictwa, które będzie potrzebne w przypadku braku możliwości osobistego załatwienia formalności, związanych z procesem rekrutacji na studia.

W zakładce dokumenty znajduje się lista wymaganych dokumentów składanych przez osoby zakwalifikowane na studia oraz informacje dla absolwentów kierunków pokrewnych.

W zakładce opłaty znajdują się numery kont bankowych, na które osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów wpłacają 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej. Znajdują się tutaj również informacje na temat opłat rekrutacyjnych oraz za usługi edukacyjne.

Uwaga!

Absolwenci studiów I stopnia realizowanych na kierunkach pokrewnych, ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, zobowiązani są, w terminie do 14 dni przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się osiągniętych w ramach ukończonych studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na studiach I stopnia, prowadzonych na wybranym w ramach rekrutacji kierunku. Do wniosku należy dołączyć suplement. Skan wniosku wraz z suplementem należy przesłać mailowo lub za pośrednictwem IRK do właściwego dla Zespołu Rekrutacyjnego, wybranego przez kandydata kierunku studiów.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
12 633 62 45    rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie