Marzec 2021
Udostępnij:

I MIEJSCE W KATEGORII: NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE EKOLOGICZNE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU „INNOWACJE 2021” POLSKIEGO RADIA DLA DR HAB. INŻ. EWELINY JAMRÓZ, PROF. UR


Dzisiaj, w trakcie specjalnego wydania audycji ekonomicznej "Winien i ma", emitowanej na żywo na antenie Programu 3 Polskiego Radia ogłoszono wyniki Rankingu „Innowacje 2021”.

Dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR z Katedry Chemii Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zdobyła I miejsce w Rankingu „Innowacje 2021” w kategorii „Najlepsze rozwiązanie ekologiczne” za produkt „Bio-Films – folie biopolimerowe”.

Tematyka badań naukowych dr hab. inż. Eweliny Jamróz, prof. UR skupia się w obszarze zaprojektowania biodegradowalnych materiałów biopolimerowych typu ‘smart’. Profesor Jamróz jako jedyna na świecie opracowała całkowicie biodegradowalne folie oraz mikro- i nanokapsułki na bazie furcelleranu (polisacharydu pozyskiwanego z alg czerwonych Furcellaria lubricalis), wzbogacone we właściwości antyoksydacyjne i/lub przeciwdrobnoustrojowe.

Jak mówi prof. Ewelina Jamróz - Każdy z tych materiałów może być platformą nośnikową dla różnych rodzajów substancji aktywnie czynnych np. ekstraktów roślinnych, olejków eterycznych oraz nanowypełniaczy. Folie typu ‘smart’ pełnią funkcję materiału opakowaniowego dla produktów spożywczych, dzięki czemu, nie tylko można wyeliminować zalegające odpady z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym, ale również wpłynąć na jakość przechowywania żywności.

Rezultaty badań Profesor Jamróz mają praktyczne zastosowanie, gdyż folie typu ‘smart’ na bazie furcelleranu przedłużają okres przydatności do spożycia żywności (opakowania aktywne) oraz potrafią przekazać informacje o jakości produktu spożywczego (opakowania inteligentne).

Innowacje 2021” to  ogólnopolski ranking Polskiego Radia, który promuje  innowacyjne  projekty, przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki i wdrażane przez polskie firmy. Kapituła wyróżniła najlepsze rozwiązania ekologiczne, społeczne, a także nagrodziła najbardziej innowacyjne usługi oraz rozwiązania jakościowe.

OPIS PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ DR HAB. INŻ. EWELINĘ JAMRÓZ, PROF. UR

Celem projektu „Nowoczesne, biopolimerowe nośniki składników aktywnych - nanokapsułki wzbogacone glutationem oraz wielowarstwowe folie typu ‘smart’”  jest wykorzystanie biopolimerów do opracowania dwóch rodzajów materiałów biodegradowalnych: nanokapsułek wzbogaconych w glutation oraz wielowarstwowych folii typu ‘smart’, które będą pełnić funkcję aktywnych nośników dla substancji biologicznie czynnych.

Rosnąca świadomość środowiskowa, powoduje zwiększenie zainteresowania konsumentów materiałami biodegradowalnymi, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Ze względu na członkostwo Polski w strukturach europejskich, konieczne jest dostosowanie się do panujących regulacji dotyczących gospodarki odpadami, w szczególności opakowaniowymi, dlatego pierwsze założenie projektu dotyczy opracowania bezpiecznej dla środowiska aktywnej i/lub inteligentnej wielowarstwowej folii biopolimerowej, wydłużającej okres przydatności do spożycia i poprawiającej jakość oraz bezpieczeństwo świeżych produktów spożywczych. Proponowane rozwiązanie staje się nową ulepszoną formą minimalnego utrwalania żywności, bez negatywnego skutku dla człowieka i środowiska naturalnego.

Potencjał nanotechnologii może przyczynić się do zrewolucjonowania wielu dziedzin przemysłu. W związku z tym, drugie założenie projektu ma na celu otrzymanie innowacyjnego systemu uwalniania substancji aktywnie czynnej, glutationu, opartego na zastosowaniu biopolimerów z wykorzystaniem metody layer-by-layer. Biopolimerowe nanokapsułki wzbogacone w glutation zostaną zaaplikowane metodą elektrospinningu na wcześniej przygotowaną prozdrowotną przekąskę okołowysiłkową dedykowaną sportowcom. Opracowanie całkowicie naturalnej przekąski o optymalnym składzie do wykorzystania w okresie okołowysiłkowym dodatkowo wzbogaconej w glutation zamknięty w biopolimerowych nanokapsułkach wkomponuje się w rosnące potrzeby rynku suplementów diety.

Dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR od lutego 2015 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a od lutego 2020 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora w Katedrze Chemii na Wydziale Technologii Żywności UR.

Studia magisterskie ukończyła w 2010 roku na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na  kierunku Rolnictwo, specjalności Agroekonomia obroną pracy pt. nt.: „Podatność krajowych oraz zagranicznych odmian owsa na fuzaryjną zgorzel siewek”.  W 2011 roku ukończyła studia inżynierskie na kierunku Ogrodnictwo, specjalności - Ogrodnictwo z marketingiem również na Uniwersytecie Rolniczym obroną pracy pt.: „Analiza czynników wpływających na gynogenezę u cebuli”. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe - Chemia dla Nauczycieli na Uniwersytecie Jagiellońskim, a  następnie w 2014 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie obroną pracy doktorskiej pt.: „Synteza biodegradowalnych kompleksów białkowych furcelleranu i ich zastosowanie” oraz uzyskała tytuł: Doktora nauk rolniczych, specjalność agronomia, specjalizacja ochrona środowiska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie