Wrzesień 2020
Udostępnij:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech wyróżniony przez Fundację Polcul im. Jerzego Bonieckiego


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech został wyróżniony przez Fundację Polcul im. Jerzego Bonieckiego
za wieloletnią działalność społeczną, w tym propagowanie wiedzy historycznej, świadomości państwowej i narodowej oraz aktywizowanie społeczeństwa do wspólnych działań.

Jak czytamy na stronie Fundacji Polcul -  instytucja ta powstała w 1980 r. w Australii z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przedsiębiorcy z Sydney, społecznika. Na założenie Fundacji przekazał on w 1980 r. znaczną część swojego majątku, osiągniętego jako właściciel firmy Stolat Pty Ltd. Suma ta stała się początkiem kapitału wieczystego, z odsetek którego przyznawane są rokrocznie nagrody. Na dochody Fundacji składają się odsetki od zainwestowanego kapitału powiększanego przez ewentualne dary czy zapisy.

Celem Fundacji Polcul jest wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce, które czynnie angażują się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, a także swą postawą i działalnością wyrażają poszanowanie i tolerancję dla innych, poświęcają swój czas i energię dla wspólnego dobra oraz  podejmują inicjatywy służące demokracji i budowaniu społeczności lokalnych. Jednorazowa nagroda wynosi od 7000 do maksimum 10 000 złotych. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła na podstawie wniosków przygotowanych przez Konsultanów Fundacji. Wszystkie osoby pracujące na rzecz Fundacji czynią to charytatywnie – Fundacja nie wypłaca żadnych wynagrodzeń.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej na temat Fundacji: POLCUL

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK