Maj 2020
Udostępnij:

ZDALNA OBRONA NA WYDZIALE LEŚNYM


29 kwietnia 2020 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się posiedzenie online Komisji Doktorskiej powołanej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra inż. arch. Kamila Kędry w sprawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
Była to pierwsza obrona online na Uniwersytecie Rolniczym, realizowana zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) Szczególne instrumenty wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Recenzentami pracy byli dr hab. inż. Jacek Borowski, prof. SGGW oraz dr hab.  Krzysztof Stereńczak, prof. IBL. Promotorem pracy była Pani dr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR.
Komisja Doktorska do przeprowadzenia przewodu doktorskiego obradowała w składzie: prof. dr hab. inż. Jarosław Socha – Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk, dr hab. inż. Jarosław Paluch, prof. UR, dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. UR oraz dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR oraz recenzenci i promotor.
Cała obrona przebiegła zgodnie z planem, ale przede wszystkim pomyślnie, ponieważ w tajnym głosowaniu Komisja doktorska przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wnioskowała o wystąpienie do Rady Dyscypliny – nauki leśne  o nadanie mgr inż. arch. Kamilowi Kędra stopnia doktora nauk leśnych.

Gratulujemy!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK