Wrzesień 2019
Udostępnij:

JUBILEUSZ 45-LECIA WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCIW piątek,  20 września br. o godzinie 12:00, przy ul. Balickiej 122 (w sali wykładowej I) rozpoczną się obchody Jubileuszu 45-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności połączone  z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Mieczysławowi Pałasińskiemu oraz obchodami Jubileuszu Profesor Teresy Fortuny.

Technologia żywności łączy w sobie zagadnienia z zakresu szeroko pojętych nauk przyrodniczych, technicznych oraz aspekty ekonomiczne i prawne dotyczące żywności i żywienia człowieka.
Wydział Technologii Żywności został powołany jako samodzielna jednostka w 1994 r., po przekształceniu Oddziału Technologii Żywności, funkcjonującego przez 20 lat przy Wydziale Rolniczym. W niespełna rok później Wydział uzyskał pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka. Wydział cechuje wysoki potencjał naukowy, czego potwierdzeniem jest posiadana kategoria naukowa „A”, plasująca go w gronie wiodących w kraju centów naukowych. Tematyka badawcza dotyczy m.in.  wokół  jakości i właściwości surowców, półproduktów produktów żywnościowych, metod analitycznych w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności, analizy, przechowywania, oceny jakości
i trwałości surowców oraz produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, optymalizacji metod produkcji  produktów spożywczych, oznaczania wartości odżywczej, oceny jakościowej
i marketingowej rynku piwa i wielu innych zagadnień.

Ramowy program:
11:30-12:00 Rejestracja
12:00    Obchody Jubileuszowe
•    Powitanie Gości przez Dziekan WTŻ – dr hab. inż.  Agnieszka Filipiak - Florkiewicz Prof. UR
•    Wystąpienie JM Rektora UR – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
•    Przedstawienie sylwetki Jubilatki – prof. dr hab. Teresy Fortuny
•    Wręczenie medali im. Profesora Franciszka Nowotnego
•    Referaty okolicznościowe
•    Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Mieczysławowi Pałasińskiemu
•    Zwiedzanie wystawy okolicznościowej – Czytelnia WTŻ
•    Spotkania absolwentów z nauczycielami w Katedrach

WIĘCEJ: JUBILEUSZ 45-LECIA WTŻ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK