Lipiec 2019
Udostępnij:

Prof. Krzysztof Ostrowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Sejmowych: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi


13 czerwca 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas obrad rozpatrzono:
– informację na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
– informację na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową kraju,
– informację na temat aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce,
– informację na temat aktualnego poziomu melioracji gruntów rolnych (stan obecny i planowane zmiany).
Jako specjalista w dziedzinie melioracji w obradach wziął udział prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni Uniwersytetu Rolniczego.
Zachęcamy do zpoznania się z pełnym zapisem przebiegu posiedzenia, dostępnym TUTAJ.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK