Czerwiec 2019
Udostępnij:

Grant Wyszehradzki „Local rabbits breeds – cultural heritage within 'functional food' idea”


Sukcesem zakończyły się starania o grant wyszehradzki pn. „Local rabbits breeds – cultural heritage within functional food idea”.

Projekt będzie realizowany na naszej uczelni przez dr. inż. Łukasza Migdała (kierownik) i dr Sylwię Pałkę z Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt WHiBZ oraz przez prof. dr. hab. Władysława Migdała z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych (WTŻ). Wraz z partnerami z Czech (Česká zemědělská univerzita v Praze), Słowacji (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) oraz Węgier (Kaposvári Egyetem) nasi naukowcy będą analizować rodzime rasy królików hodowanych na obszarze państw V4, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Analiza genetyczna pozwoli określić poziom zróżnicowania między rasami. Łatwostrawność i wysokie walory smakowe mięsa króliczego sprawiają, że kolejnym etapem będzie ocena mięsa z ras rodzimych utrzymywanych ekstensywnie (np. królik popielniański biały, Moravian Blue, Czech White), jak i tych selekcjonowanych pod kątem polepszenia parametrów mięsnych (królik Pannon White). Przygotowane produkty zostaną ocenione pod kątem ich składu chemicznego oraz akceptowalności przez konsumenta, co pozwoli wzbogacić wiedzę na temat produktów tradycyjnych, a przez to rozpropagować rodzime rasy królików.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK