Kwiecień 2019
Udostępnij:

Krakowski Ambasador Wielokulturowości


Zespół projektowy „The University of Agriculture – open space for you!” realizuje zadania związane z realizacją studiów 2 stopnia, dla studentów międzynarodowych, w języku angielskim, na kierunkach Agriculture i Environmental Protection, na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz zadania dodatkowe, będące inicjatywą członków zespołu, związane z integracją międzykulturową i edukacją uczniów krakowskich szkół.

W projekcie uczestniczy 41 studentów, z krajów całego świata: Polski, Ukrainy, Kazachstanu, Federacji Rosyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Meksyku, Etiopii, Angoli, Ghany, Jordanii, Indii. Dodatkowo zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Kolumbii i Słowacji.

Okres trwania projektu to 01.04.2018-31.12.2020, jednak kontakty nawiązane w tym czasie będą owocowały dalszymi działaniami na rzecz dialogu międzynarodowego.

Podejmowane działania:
- realizacja programów kształcenia  na kierunkach Rolnictwo (Agriculture) oraz Ochrona Środowiska (Environmental Protection) w języku angielskim dla studentów z Polski i zagranicy, na II stopniu studiów stacjonarnych
- organizacja nauki języka polskiego dla obcokrajowców uczestniczących w projekcie
- współpraca, w ramach której odbywają się spotkania z uczniami SP 33 w Krakowie, ze studentami międzynarodowymi, którzy przybliżają im kulturę  regionów z których pochodzą
- aktywnie prowadzony profil na Facebooku, poprzez który zespół projektowy kontaktuje się ze studentami

Reagując na potrzeby studentów, zespół projektowy, organizuje różne akcje wspomagające, oraz podejmuje działania mające pomóc cudzoziemcom zmierzyć się z wyzwaniem ukończenia studiów oraz podjęciem zatrudnienia w Polsce.

Zespół projektowy tworzą:
mgr inż. Anna Orchel-Szeląg – kierownik projektu
dr hab. inż. Janina Gospodarek – koordynator projektu (kierunek Agriculture)
dr hab. Anna Gorczyca – koordynator projektu (kierunek Environmental Protection)
mgr inż. Patrycja Rajtar – specjalista ds. sprawozdawczości finansowej
dr Bartłomiej Kajdas – specjalista ds. obsługi administracyjnej i monitoringu

Projekt „The University of Agriculture – open space for you!” jest współfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.03.03.00-00-M015/16)

fot. José Camorlinga

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK